Akkrum.net

De voetpaden rond zorgcentrum Leppehiem in Akkrum moeten nog voor de winter worden herstraat. Het mag niet zo zijn dat de oudere bewoners niet meer naar buiten kunnen of hun benen breken. Herstraten kan vrij eenvoudig. De problematiek van de slechte afwatering kan later wel worden aangepakt.

Met dat standpunt kwam SP-raadslid Jan van der Veen donderdagavond tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Milieu in Heerenveen. Hij hekelde de slechte staat van onderhoud van de voetpaden. In het voorjaar had hij daar ook al naar geïnformeerd. Van wethouder Jelle Zoetendal kreeg hij toen de toezegging dat het probleem direct zou worden opgelost. De SP’er uitte zijn ongenoegen over het feit dat er nog niks was gedaan.

Wethouder Jaap van Veen, die zijn collega Zoetendal verving, kon niet zeggen wanneer het werk precies wordt uitgevoerd. De gemeenteraadsleden worden daarover nader geïnformeerd. Wel erkende hij dat ,,aan het niveau van onderhoud inderdaad wat moet worden gedaan’’.

Parkeren
Voorzitter Aize WIjnstra van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes baalt als een stekker van de trage gang van zaken. ,,Wy lûke al goed fiif jier oan de belle om hjir wat oan te dwaan. Net allinnich de fuotpaden mar ek it parkearjen om Leppehiem hinne is in probleem. It is foar bewenners fan Leppehiem hast ûndwaanlik om noch fatsoenlik sûnder de fuotten te brekken in rûntsje mei rollator om it fersoargingssintrum hinne te meitsjen. Falide minsken hawwe hjir sels al muoite mei.''

Een ambtenaar op het gemeentehuis in Heerenveen liet de voorzitter van Plaatselijk Belang weten dat uitvoering van het werk niet in de planning staat. Ook moeten er nog onderzoek worden gedaan ,,It kin noch wol in pear jier duorje ear 't der oan begûn wurdt. Foar de parkearprobleem hat Pleatslik Belang de gemeente al in idee oan de hân dien, mar dêr wurdt net op reagearre.''

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Jarenlang vraagt Plaatselijk Belang Akkrum om de trottoirs rond zorgcentrum Leppehiem te herstraten. Ook het parkeren is een probleem. Samen met Leppehiem heeft dorpsbelang al bordjes geplaatst met de oproep aan automobilisten om niet in het gras te parkeren.

Nog geen reacties.

(advertentie)