Akkrum.net

Voor een deel van Akkrum is een vervoersverbod ingesteld vanwege vogelgriep bij een hobbyhouder in Scharnegoutum. Vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel is in Akkrum zelf en het gebied ten noorden en westen verboden. In een groot deel van het dorp staan gele borden met blauwe tekst, zelfs op doodlopende wegen naar De Boarn toe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat transporteurs zich aan de regels houden.

Pluimveehouders Tseard en Joke Snoek in Nes (H) vallen net buiten het gebied, waarvoor het verbod geldt. Hun bedrijf met in totaal 50.000 Beter Leven-kippen ligt hemelsbreed vijfhonderd meter op de grens ervan. Rijksweg A32 valt er net buiten. Het transport van zijn 50.000 vleeskuikens, die over twee weken slachtrijp zijn, komt daardoor niet in de problemen.

,,It komt no wol ferrekte tichtby’’, zegt Tseard Snoek. Het valt hem op dat bij een besmetting op een relatief klein hobbybedrijf met negentig vogels een gebied in een straal van tien kilometer op slot wordt gezet. ,,Se wurde dan gau senuweftich.’’ Rondom zijn pluimveebedrijf vond hij ook besmette vogels, maar dergelijke losse vondsten blijven zonder maatregelen.

Op hun bedrijf hebben Tseard en Joke Snoek de nodige maatregelen getroffen. Een bordje aan het begin van de toegangsweg meldt dat bezoek alleen op telefonische afspraak welkom is. De stallen blijven voor vrijwel iedereen gesloten. Alleen voor de dierenarts en inspecteurs voor de hoogstnodige controles van NVWA of voor het eigen keurmerk van Integrale Keten Beheersing (IKB) komen nog langs, maar liefst zo weinig mogelijk. Zelf werken ze zo hygiënisch mogelijk met schone bedrijfskleding, laarzen, handen wassen, haarnetjes, mondkapjes en handschoenen.

,,It is wol hiel ferfelend sa’n ferfiersferbod. Oan de oare is it no al in pear jier efterinoar bingo. It is krekt Russyske roulette. It kin sa mar raak wêze.’’ Zenuwachtig van de huidige situatie wordt Snoek niet. Dat werd hij wel toen hij zijn tweede stal bouwde en de vogelgriep uitbrak. De dode vogels dobberden in het water van de Bokkumer Mar vlakbij zijn boerderij.

Diverse vondsten
Rond Akkrum en Nes zijn op verschillende plaatsen besmette watervogels gevonden. Een dode aalscholver in de Suster van der Vegtstrjitte is door de dierenambulance opgehaald. Ook werd een eend in de Folkert Kuipersstrjitte aangetroffen. Particulieren kunnen vondsten melden op het Friese Milieualarmnummer (058-2122422). Gemeenten en terreinbeheerders, zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zorgen voor het opruimen van dode wilde vogels op hun eigen terreinen. Agrariërs zijn verantwoordelijk voor het opruimen van dieren op hun land.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

25 april 2012: Joke Snoek laat nieuwe kuikens los in de stal. Het pluimveebedrijf mag alleen op afspraak worden bezocht.12042552 Akkrum Nes pluimveehouderij Joke Snoek

12042553 Akkrum Nes pluimveehouderij kuikenophand

 

Voor het noordelijke deel van Akkrum geldt een vervoersverbod vanwege vogelgriep op een hobbybedrijf in Scharnegoutum.Voor een deel van Akkrum is een vervoersverbod ingesteld vanwege vogelgriep bij een hobbyhouder in Scharnegoutum. Vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel is in Akkrum zelf en het gebied ten noorden en westen verboden. In een groot deel van het dorp staan gele borden met blauwe tekst, zelfs op doodlopende wegen naar De Boarn toe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat transporteurs zich aan de regels houden.

 

Nog geen reacties.

(advertentie)