Akkrum.net

Kees Middendorp uit Akkrum brengt zijn stem uit. Achter de tafels van links naar rechts Jouke Poortinga, Sjaak Commandeur en Rommy Wassenaar.

Precies 2096 stemgerechtigden zijn uitgenodigd om in zalencentrum De Lantearne in Akkrum hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen uit te brengen. Ze zijn verdeeld over twee stembureaus, die in dezelfde ruimte staan opgesteld. Direct na de opening zat de loop naar het stembureau, dat het meest in het zicht stond, er goed in. Zo zeer zelfs dat de stembureauvoorzitter besloot een verkeersregelaar in te zetten, die de bezoekers om en om naar een van de beide stembureaus dirigeerde. Rond negen uur ‘s ochtend hadden zo’n zestig mensen hun stem uitgebracht.

De afgelopen twee dagen konden kiezers al terecht op het stembureau in OBS Akkrum, waar 1.348 kiezers staan ingeschreven. De opkomst was daar beide dagen ongeveer hetzelfde als elders in de gemeente Heerenveen. Rond tien uur woensdagochtend hadden in de hele gemeente zo’n 5.607 kiezers (circa 13,62 procent) hun stem uitgebracht.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maakte 55,52% van alle stemgerechtigden in Heerenveen gebruik van hun stemrecht. De vervroegde opening op maandag en dinsdag trokken in de gemeente relatief weinig kiezers naar de zes speciaal daarvoor geopende stembureaus. Dinsdagavond om 21.00 uur waren 3.209 mensen (7,79 procent) langs geweest. Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021 was dat 22,54 procent.

De inhaalslag kan woensdag nog worden gemaakt. De stembureaus zijn vandaag de hele dag tot 21.00 uur geopend. Het is de vraag of de opkomstpercentages van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 worden gehaald. Naar Leppehiem kwam toen 61,35 procent, in De Lantearne 65,32 procent en de OBS Akkrum zat op 52,05 procent. Vanwege de coronacrisis is het stemdistrict Leppehiem naar De Lantearne verhuisd.

  • Opkomst hele gemeente om woensdag 13.00 uur: 9.491 kiezers (23,05% van de stemgerechtigden)
  • Opkomst hele gemeente om woendag 19.00 uur: 18.728 kiezers (45,48% van de stemgerechtigden). Daarvan bracht 7.79% hun stem maandag of dinsdag al uit (totaal 3209 stemmers).

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Meinard Fransen uit Akkrum deponeert zijn stembiljet in de stembus.Precies 2096 stemgerechtigden zijn uitgenodigd om in zalencentrum De Lantearne in Akkrum hun stem uit te brengen. Ze zijn verdeeld over twee stembureaus, die in dezelfde ruimte staan opgesteld. Direct na de opening zat de loop naar het bustembureau, dat het meest in het zicht stond, er goed in. Zo zeer zelfs dat de stembureauvoorzitter besloot een verkeersregelaar in te zetten, die de bezoekers om en om naar de stembureau dirigeerde. Rond negen uur ‘s ochtend hadden zo’n zestig mensen hun stem uitgebracht.De afgelopen twee dagen konden kiezers al terecht op het stembureau in OBS Akkrum, waar 1.348 kiezers terecht kunnen. De opkomst was daar beide dagen ongeveer hetzelfde als elders in de gemeente Heerenveen. Rond tien uur woensdagochtend hadden in de hele gemeente zo’n 5.607 kiezers (circa 13,62 procent) hun stem uitgebracht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maakte 55,52% van alle stemgerechtigden gebruik van hun stemrecht. De vervroegde opening op maandag en dinsdag trokken relatief weinig kiezers. Dinsdagavond om 21.00 uur hadden 3.209 (7,79 procent) hun stem uitgebracht. Bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021 was dat 22,54 procent. De inhaalslag kan woensdag nog worden gemaakt. De stembureaus zijn nog tot 21.00 uur open.Op de foto brengt Meinard Fransen zijn stem uit.

 

Nog geen reacties.

(advertentie)