Akkrum.net

Voor de exploitatie van stelpboerderij It Kathûs in Nes (H) zijn tijdens het open huis op dinsdag 14 mei 2024 veel ideeën binnengekomen. Eigenaar It Fryske Gea is sinds 2022 zoekt een nieuwe bestemming voor het verwaarloosde gebouw, dat middenin een veertig hectare groot weidevogelgebied aan de Sodumerdyk in Nes ligt.

Tientallen verenigingsleden, omwonenden en ondernemers namen een kijkje in de boerderij uit 1905, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan en het soortenrijke Friese landschap volop aanwezig is, v vertelde projectleider Jan Willem Rodenburg van It Fryske Gea. Samen met Henriëtte Waal namens Veenweide Atelier en Eva Pfannes van OOZE Architects ging hij uitgebreid met de aanwezigen in gesprek.

Met de drie groepen bezoekers werden herinneringen opgehaald aan de laatste eigenaar Ane Peenstra, de laatste eigenaar van de boerderij en het omliggende gebied met de weidevogels. In de ideeën voor de nieuwe bestemming van de boerderij kwamen onder andere de betrokkenheid van de dorpen Akkrum-Nes en Aldeboarn aan de orde en ook de waarde van het agrarisch landschap, de boerderij en de weidevogels.

It Fryske Gea en Veenweide Atelier verzamelen alle ideeën. Ze gaan in gesprek met mogelijke samenwerkingspartners om toe te werken naar een plan voor een gezonde exploitatie met respect voor het unieke, omliggende landschap en rust voor de weidevogels.

In 2020 overleed Ane Sjoerd Peenstra. Hij was de laatste van generaties boeren – eigenaren en pachters – op ‘t Kathûs bij Nes. Peenstra liet zijn land en de boerderij na aan Stichting Leppehiem in Akkrum, die het in 2022 verkocht aan It Fryske Gea. Naast behoud van het weidevogelland in de Soarremoarsterpolder, heeft It Fryske Gea zich ook tot doel gesteld de authentieke stelpboerderij te behouden.

De boerderij ‘t Kathûs staat op een erf van ongeveer een hectare. De plek in het landschap is bijzonder, zeker gezien de relaties met het voormalige Klooster Nes. It Fryske Gea wil de komende tijd meer onderzoek doen naar de cultuurhistorische waarden van het omliggende landschap, het erf en de boerderij zelf.

  • Meer informatie over dit project op www.itfryskegea.nl/kathus.

Foto's: It Fryske Gea

Nog geen reacties.

(advertentie)