Akkrum.net

De eerste verbouwplannen voor de Utingeradeelhal werden in 2017 gepresenteerd. Op de foto toenmalig voorzitter Piet Dijkstra en vrijwilliger van het eerste uur Pier Dijkstra.

De Blauwe Zaal in de Utingeradeelhal in Akkrum wordt voor multifunctioneel gebruik geschikt gemaakt. De ruimte komt na een lang-verhuurperiode per 1 augustus 2022 weer vrij. Doel is om een stylingteam aan het werk te zetten, dat functionaliteit met gezelligheid in die ruimte combineert, vertelt voorzitter Harry Haitsma van het stichtingsbestuur. Ook wordt onderzocht of de zaal op de verdieping met een lift toegankelijk gemaakt kan worden.

De grote behoefte aan zaalruimte in Akkrum en Nes is reden om te bekijken of de grote zaal van de Utingeradeelhal aangepakt kan worden. Reden is dat verenigingen in de knel zitten. De coronapandemie beperkt het gebruik van de ruimten in Mienskipssintrum Leppehiem. Inmiddels wordt ook De Lantearne intensief gebruikt. Als gevolg van het gebrek aan andere multifunctionele ruimten zijn diverse vereniging naar dorpen als Jirnsum en Aldeboarn getrokken. Ze hebben meerdere malen aangegeven dat ze graag weer terug naar Akkrum willen.

Tegelijk haalt het bestuur de plannen voor een multifunctionele podiumzaal met driehonderd zitplaatsen uit de lade. Vanwege de hoge kosten ervan – ruim een miljoen euro – worden ze niet een op een uitgevoerd. ,,Wel is de vraag aan de orde of door een grote verbouw de Utingeradeelhal het definitieve multifunctionele centrum van Akkrum en Nes zou moeten worden.’’

De eerste verbouwplannen dateren van vlak voor de coronapandemie. Het idee was om de nieuw te bouwen zaal in kleine ruimten op te kunnen splitsen, zodat meerdere kleine groepen er tegelijkertijd terecht kunnen. ,,De financiering van zo’n accommodatie is natuurlijk wel een dingetje. We kregen van de ambtenaren in Heerenveen te horen dat ‘een en ander niet rechtstreeks in het beleid van de gemeente paste’”, vertelt voorzitter Haitsma.

Vrijwilligers
Het zes leden tellende bestuur zoekt versterking om mee te denken en te werken aan ontwikkeling van de Utingeradeelhal tot multifunctioneel centrum. ,,Het gaat om ruimte in de toekomst voor sport, cultuur, activiteiten en de sociale cohesie van Akkrum en Nes! Dus meld je aan en doe mee aan de toekomst van je dorp.’’, aldus Harry Haitsma. Aanmelden, vragen of suggesties kan via 06-55363926.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Inschrijving voor de Lus van Akkrum in de Utingeradeelhal n AkkrumInschrijving voor de Lus van Akkrum in de Utingeradeelhal n Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)