Akkrum.net

Na een natte periode kunnen melkveehouders weer mondjesmaat koeienmest over het grasland uitrijden. De kelders onder de ligboxenstallen en mestsilo's raakten behoorlijk vol. Sommige melkveehouders reden aan het eind van de winter hun overschot al naar een andere opslag. Direct nadat ze op 16 februari 2024 mest mochten uitrijden, waren de eerste trekkers met lichte giertanks op grasland te zien.

De weilanden rondom Akkrum en Nes waren aan de natte kant. Vandaar dat op de percelen van melkveehouder René Hooghiemster de sleepslangbemesters op woensdag 12 maart 2024 in actie kwamen. De mest wordt vanaf de boerderij aan de Ljouwerterdyk met slangen en een leiding onder De Boarne door naar de weilanden aan de Leppedyk gepompt. Een injecteur achter op een trekker werkt de mest onder de grond.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)