Akkrum.net

Repetitie voor het iepenloftspul De Heksen in de tuin van Coopersburg

Een hele trits verenigingen en stichtingen uit Akkrum en Nes doen mee aan de jaarlijkse actie Rabo ClubSupport. Ze hopen een bijdrage uit de geldpot van de coöperatieve bank te krijgen voor hun specifieke doelen. Alleen klanten van de Rabobank Zuid-Oost Frylân mogen stemmen als ze lid van de coöperatie zijn. Ze mogen op drie clubs in hun eigen regio stemmen. De bank geeft elk jaar een deel van zijn resultaat aan verenigingen terug.

De aanvragen komen uit verschillende hoeken. Onder andere Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Popkoor Akkrum en shantykoor Kromme Knilles Sjongers zitten daarbij. Ze vragen geld voor elk hun eigen activiteiten. Een van de redenen is dat de verenigingen de bijdrage van de leden betaalbaar willen houden.

Op cultureel gebied zijn er meerdere subsidievragers. Dreamteater Akkrum bijvoorbeeld wil het theateraanbod in het dorp verbreden en is momenteel druk bezig met de organisatie van het Iepenloftspul " De Heksen".

Met onder andere muziekprojecten voor volwassenen en op scholen wil Muziekvereniging Harmonie meer leden binnenhalen.

De dertig leden van gemengd koor Euphonia zitten met de gevolgen van onkostenstijgingen voor de repetitieruimte en dirigent, die ze ondanks een redelijke contributieverhoging niet geheel dekkend krijgen. De 108 leden van de Vrouwen van Nu Akkrum willen het 105-jarig jubileum met een tocht over de Friese meren aan boord van de radarboot de Frisian Queen vieren.

Scheepvaart
De nog jonge stichting Sleepbootdagen Akkrum wil materialen aanschaffen, die elk evenement kunnen worden ingezet. Hierbij valt te denken aan pr-materiaal (vlaggen, banners etc) en materialen ten behoeve van de veiligheid tijdens het evenement. Op zijn beurt wil schipper Pieter Meeter het Akkrum Skûtsje optimaliseren om mee te kunnen zeilen in de top van de SKS.

Sport
Volleybalclub AVC ‘69 wil de jeugdcommissie de kans geven om extra activiteiten met de jeugd te ondernemen. Ook het materiaal voor de trainingen van de jeugd kan wel een boost gebruiken. Korfbalvereniging Mid-Fryslân (Akkrum, Grou, Reduzum en Warten) richt zich ook op de jeugd. De club wil twee jeugdcoördinatoren aanstellen, die de jeugdtrainers gaan ondersteunen. Daarnaast koerst de vereniging op meer opleidingen voor jeugdtrainers en uitbreiding van materiaal in de zaal.

De 140 leden van kaatsvereniging Us Keatsen werken aan projecten om de jeugd bij het kaatsen in Akkrum en Nes te betrekken. Daarbij denkt de meer dan honderdjarige club aan schoolkaatsen, inlooptrainingen en andere activiteiten. Voetbalvereniging Akkrum heeft een heel andere wens: de kantine kan wel een opknapbeurt gebruiken.

Gymnastiekvereniging Hercules wil heel graag nieuwe balanceer-materialen aanschaffen, die gebruikt kunnen worden door zowel de jonge gymnasten als de 55+-ers.

Kunstijsbaan in kerstvakantie
IJsvereniging Foarút in Akkrum wil een kunstijsbaan voor dorpsgenoten tijdens de kerstvakantie. Reden is dat er niet ieder jaar op natuurijs geschaatst kan worden. ,,Op deze manier willen wij het schaatsen voor de kinderen bevorderen’’, aldus het bestuur.

https://www.rabo-clubsupport.nl/heerenveen-zuidoost-friesland/stemmen

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Familiedag van Voetbalvereniging Akkrum: met keeper Dennis Gijsman op de foto.(Foto : Voetbalvereniging Akkrum)%230610 Akkrum voetbal familiedag keeper

 

De Akkrumer VolleybalClub AVC '69 mikt op meer jeugdleden.(Foto: AVC '69)230224 Volleybal AVC69 DeBevers busreis publiek

 

Skûtsje AKkrum wil meezeilen in de top van de SKS. (Foto: Promosfotos nl)230809 SKS skutsje Terherne Akkrum 6 c Promosfotos nl

 

Nog geen reacties.

(advertentie)