Akkrum.net

De vrolijk verlichte trekkers in de Adam Hurdriderstrjitte in Akkrum met van links naar rechts Douwe Miedema, Minke Zijlstra, Sanne Zijlstra, Rein Zijlstra , ‘muoike’ Klaske Bottema, Rik Bottema en Tjitze Miedema.

Een bliksembezoek met feestelijk verlichte trekkers aan “muoike in Akkrum”. Het was een van de hoogtepunten in een vrolijke rit van zes vrienden uit Easterwierum en Raerd. Nadat ze vrijdagavond in de Alvestêde Trekkerljochttocht hadden meegereden, besloten ze de volgende dag de feestelijke tocht nog een keer dunnetjes over te doen.

Tjitze Miedema en de zijnen gingen niet alleen bij hun 92-jarige oud-oom Tsjerk Bottema in Mantgum langs, maar ook bij de blij verraste ‘muoike’ Klaske Bottema in Akkrum. De grote trekkers met kerstverlichting, zwaailichten en grote lampen zetten het doodlopende eindje van de Adam Hurdriderstrjitte in een zee van licht.

De drie trekkers trokken volop de aandacht tijdens de tocht door een deel van Akkrum – op weg naar ‘muoike’. Ze brachten ook een bezoek aan zorgcentrum Leppehiem. Bewoners trokken de gordijnen open om niks van de mini-stoet te missen. ,,Dêr wennet ús beppe’’, aldus Tjitze Miedema uit Easterwierrum, die vrijdagavond ook met de Alvestêde Trekkerljochttocht meedeed. Hij is laaiend enthousiast over de wijze waarop mensen onderweg reageerden. ,,Hûnderten minsken stiene freed lâns de rûte te swaaien. Doe ik dat seach, doe brûts ik. Ik hie de triennen yn de eagen.’’

De Alvestêde Trekkerljochttocht van vrijdag werd georganiseerd door Team Agractie Fryslân en de afdeling Fryslân van Team Agro NL. De zes jongeren uit Raerd en Easterwierrum besloten direct mee te doen. Acht verschillende routes leidden langs zorginstellingen in de steden zelf en de dorpen er omheen. De lichtgroet met de stoet van versierde trekkers, unimogs en vrachtwagens was bedoeld als oppepper in een moeilijk coronajaar.

Op de foto de drie vrolijk verlichte trekkers in de Adam Hurdriderstrjitte in Akkrum met van links naar rechts Douwe Miedema, Minke Zijlstra, Sanne Zijlstra, Rein Zijlstra , ‘muoike’ Klaske Bottema, Rik Bottema en Tjitze Miedema.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)