Akkrum.net

Na twee jaar uitstel vanwege de coronapandemie wordt de Palmpasenoptocht in Akkrum voor het eerst weer op zondag 10 april 2022 gehouden. Fanfare Harmonie is ook weer van de partij. De muzikanten hebben lange tijd niet buiten kunnen optreden. De organisatoren zijn blij dat ze de optocht voor jonge kinderen met hun Palmpasenstok weer kunnen organiseren.

,,We hopen dat zoveel mogelijk mensen al bij de start aanwezig zullen zijn’’, aldus Hans Anker van Akkrum-Nes Centraal, die de tocht samen met stichting Akkrum Ald en Nij organiseert. Traditiegetrouw komen altijd veel oud-dorpsgenoten deze dag naar Akkrum/Nes. Na afloop kunnen ze gezellig napraten in hotel-café-restaurant Goerres, waar de start en finish zijn. Het informele samenzijn na afloop heeft een reünie-karakter. De stichting Akkrum Ald en Nij organieeert er altijd een expositie.

De start van de Palmpasen-optocht is op de Kanadeeskestrjitte in Akkrum, pal voor hotel-café-restaurant Goerres. De straat is rond dat tijdstip gedeeltelijk en korte tijd afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Dat gebeurt voor de veiligheid van met name de jonge deelnemers.

De stoet kinderen met fanfare Harmonie aan kop wandelt eerst naar mienskipssintrum Leppehiem. Het orkest speelt daar aan aantal nummers. In de tussentijd kunnen de kinderen hun Palmstokken aan de bewoners tonen. Vervolgens gaat de optocht naar wooncomplex Coopersburg. Daar houdt burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen zijn traditionele toespraak.

Oude Palmpasenliederen
Na afloop van de toespraak bij Coopersburg worden de gebruikelijke, oude Palmpasen-liederen gezongen en kunnen de kinderen ook hier hun palmstok aan de bewoners en andere belangstellenden laten zien. Daarna gaat de optocht terug naar de Kanadeeskestrjitte, waar de optocht voor Hotel Goerres weer eindigt. Hier krijgen alle kinderen met een palmstok een zakje vol verrassingen.

Geen kosten
Aan de feestelijkheden rondom de Palmpasen-optocht zijn geen kosten verbonden. Deelnemende kinderen hoeven zich vooraf niet op te geven of in te schrijven. ,,We hopen dat veel kinderen meelopen, evenals ouders, pakes, beppes en (oud-)inwoners van Akkrum en Nes. Alle jonge kinderen mogen meelopen, ook als zij niet in Akkrum naar school gaan.’’

Foto:Noordoost.nl/Alex J. de Haan

 

Nog geen reacties.

(advertentie)