Akkrum.net

De hippieband The Happy Tunes uit Nieuwehorne is de hoofdact op het FlowerPowerFestival, dat op zaterdag 27 augustus 2022 in Akkrum wordt gehouden. De zes muzikanten leggen hele zalen plat met hun favoriete hits uit de jaren zestig en zeventig. De neo-hippies, zoals ze zichzelf noemen, spelen de topsongs van Janis Jopling, Jefferson Airplane, The Monkees en The Small Faces met ,,veel verve en preciesie. Alleen het krassen van de plaat ontbreekt’’.

Op het andere podium op de Tsjerkebleek in Akkrum speelt de coverband Nightlife van Sipke Vos uit Terherne, die ook de Doarpsbuorkerij in zijn woonplaats bestiert. De muzikanten treden al jaren op en hebben een groot repertoire muziek uit de jaren zestig en zeventig. Op de zaterdagavond spelen beide hippiebands beurtelings op twee podia op de Tsjerkebleek.

Tijdens de drukbezochte informatieavond dinsdag 31 mei 2022 in Akkrum werd bekend dat het FlowerPowerfestival steeds meer vorm krijgt. Een deel van de zeventig bezoekers schreef zich direct in om mee te doen aan onder andere de theateracts en de opbouw van het festivalterrein op de Tsjerkebleek. Voorzitter Jouke Poortman van de organiserende werkgroep toonde zich enthousiast over de grote opkomst.

Het eendaagse festivalterrein in Akkrum krijgt een feestelijk, hippieachtige uitstraling. Niet alleen een kamp met punttenten wordt opgeslagen, ook de tegencultuur van de jaren zestig en van het hippietijdperk krijgt vorm met een heuse protestoptocht van hippies en provo’s.

Grote belangstelling is er voor de acts, die tijdens hetFlowerPowerfestival ten tonele worden gebracht. Dreamteater Akkrum is al druk bezig met de voorbereidingen. De theatercoaches zien oude bekenden van het succesvolle, meerdaagse New York-evenement Meet me at the Fountain in 2018, die nu ook weer een passende rol zoeken. Acteurs zijn er al voor een heuse Hare Krishna-groep en playbackers voor het TopPop-programma met een lookalike van AVRO-deejay Ad Visser.

Voorzitter Jouke Poortman vertelde dat er grote behoefte van aan allerlei vrijwilligers is. ,,Se hoege net te akteren of figurearen, mar kinne ek gewoan meihelpe oan de opbou fan it teaterterrein of sokssawat.’’

Foto: The Happy Tunes

Nog geen reacties.

(advertentie)