Akkrum.net

Met het plaatsen van een tijdcapsule v anb de leeringen van de Brede School in Akkrum is de vermieuwing van het centrum van Akkrum van start gegaan. Wethouder Sybrig Sytsma gaf samen met kinderen van obs Akkrum en Ds. Hasperschool het startsein. De tijdcapsule bevat tekeningen van de leerlingen. ,,De komende maanden wordt het centrum niet alleen mooier gemaakt, maar ook groener en er komt meer ruimte om elkaar te ontmoeten'', aldus de plannenmakers.

Wethouder Sybrig Sytsma: “Om fijn te kunnen wonen en goed te kunnen ondernemen in Akkrum is een leefbaar en vitaal centrum belangrijk. Nu én in de toekomst. Het is geweldig dat de plannen die door en samen met het dorp gemaakt zijn nu werkelijkheid worden.”

Tijdcapsule
Tijdens eerdere graafwerkzaamheden in Akkrum zijn archeologische vondsten gedaan. Om verleden, heden en toekomst aan elkaar te verbinden kregen de kinderen een gastles van Tresoar. De vondsten vertelden verhalen uit het verleden. De kinderen hebben vervolgens tekeningen gemaakt die gaan over hoe zij denken dat kinderen over 50 jaar in Akkrum en Nes wonen. De tijdcapsule mag over 50 jaar weer worden geopend door de kinderen die er dan wonen.

Planning
De centrumvisie kent verschillende projecten die in fases worden uitgevoerd. De projecten Tsjerkebleek, Heechein en het evenemententerrein zijn als eerste aan de beurt.

Financiering
Gemeente, provincie en rijk hebben geld beschikbaar gesteld om het centrum van Akkrum op te knappen. In totaal wordt er bijna € 4,2 miljoen in het centrum van Akkrum geïnvesteerd. Vanuit het Fonds Vitale Kernen is ruim € 3 miljoen beschikbaar. Vanuit de Regio Deal Zuidoost-Friesland is nog eens bijna € 1,0 miljoen beschikbaar.

Centrumvisie ‘Waterrijk Akkrum’

De centrumvisie is samen met het dorp gemaakt. Gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Akkrumer Watersportvereniging en Ondernemersvereniging VOAN zijn met inwoners en ondernemers in Akkrum in gesprek gegaan om tot een gezamenlijke visie te komen. Een deel van de visie richt zich op de fysieke herinrichting van het centrum. De tweede opgave richt zich op het versterken van het ondernemerschap, de samenwerking en marketing.

Foto/tekst: gemeente Heerenveen

Nog geen reacties.

(advertentie)