Akkrum.net

Vanwege de oorlog in Oekraïne opent de Terptsjerke in Akkrum de deuren op woensdag 16 en zaterdag 19 maart 2022 van 14.00 tot 17.00 uur. Mensen die behoefte hebben om over de oorlog in Oekraïne te praten, kunnen daar hun verhaal aan de aanwezige gastheren en -dames kwijt. ,,Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan op die middagen binnenlopen en tot zichzelf komen of een kaarsje aansteken’’. De grote Paaskaars brandt ook als teken van verbinding.

De bijeenkomsten zijn een initiatief van de samenwerkende organisaties binnen “Doarpsbreed Helpt” in Akkrum-Nes, dat momenteel verschillende acties voor Oekraïne organiseert. Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer ED slaan opnieuw de handen ineen.

Elke donderdagavond
De komende weken is de Terptsjerke ook op donderdagavond van 20.00 tot 20.30 uur open. ,,Dan is er de gelegenheid om samen stil te staan bij alle ellende en onrecht in deze wereld. Zwijgen, bidden of luisteren naar een gedicht en samen op zoek gaan naar rust en vrede in onze wereld’’, aldus de organisatoren. De eerste avond is op 17 maart 2022, daarna wekelijks.

Foto/bewerking: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)