Akkrum.net

Onderbezetting leidde er zondagochtend toe dat de brandweerploeg van Akkrum een felle autobrand op de Bûtlânswei bij Jirnsum heeft geblust. De ploeg van Grou kon niet komen, omdat er op dat moment te weinig brandweerlieden waren die konden uitrukken. De Akkrumers waren al onderweg naar een melding op It Eilân te Goëngahuizen. Daar was een koe te water geraakt. De ploeg keerde echter halverwege om de fel brandende auto in Jirnsum te blussen.

In tweede instantie lukte het de Grouster brandweer om voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Het team ging daarom de koe op It Eilân in Goëngahuizen. Na enig speurwerk konden ze de eigenaar van de koe achterhalen. De veehouder heeft de koe zelf uit sloot gehaald.

Afhijsen patiënt
Eerder zondagochtend assisteerde de brandweer van Akkrum bij het afhijsen van een patiënt op de Griene Ekers. Daarbij werd een hoogwerker van de brandweer ingezet. Samen met het ambulancepersoneel is de patiënt vanaf de verdieping naar beneden gehaald.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)