Akkrum.net

Het nieuwe college met van links naar rechts de wethouders Sybrich Sijtsma, Gerrie Rozema, burgemeester Tjeerd van der Zwan, Hedwich Rinkes, Jaap van der Veen, gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn en Jelle Zoetendal.

Sybrig Sijtsma uit Heerenveen wordt de nieuwe dorpswethouder voor Akkrum en Nes. Samen met Gerrie Rozema uit Akkrum (GroenLinks) is ze een van de twee nieuwe wethouders in het college van de gemeente Heerenveen. Jelle Zoetendal (PvdA), Hedwich Rinkes (CDA) en Jaap van der Veen (VVD) maakten al deel uit het het college. Zij hebben andere dorpen en wijken onder hun hoede.

Gerrie Rozema is wijk- en dorpswethouder voor Aldeboarn, De Knipe en de wijken de Akkers, het centrum van Heerenveen en Het Meer. In haar portefeuille heeft ze onder andere de huisvesting van gemeentelijke gebouwen, accommodaties, klimaatadaptie, bodem en water. Ook met de problematiek rond opgroeien en opvoeden gaat ze aan de slag.

De nieuwe dorpswethouder voor Akkrum en Nes, Sybrig Sytsma, woont sinds 2015 in Heerenveen en werd in 2018 gemeenteraadslid namens de PvdA in Heerenveen. Ze werkt als adjunct-directeur bij de gemeente Weststellingwerf. Daar was ze ook lange tijd afdelingshoofd sociaal domein. Daarvoor werkte ze onder andere bij Caparis, de gemeente Achtkarspelen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het nieuwe college is met twee nieuwe wethouders uitgebreid. Reden is de hoeveelheid werk en de complexiteit ervan. Bovendien willen wethouders meer naar buiten treden en meer intensief met inwoners en ondernemers optrekken. Burgemeester Tjeerd van der Zwan is voorzitter en gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn is ook lid van het college, De portefeuille- en programmaverdeling wordt officieel bekrachtigd in de collegevergadering van dinsdag 5 juli aanstaande.

Foto: Mustafa Gumussu

Nog geen reacties.

(advertentie)