Akkrum.net

Blazers en zangers gaan op de vroege kerstochtend in Akkrum de straat op om kerstliederen te ten gehore te brengen. De traditie op eerste kerstdag is een initiatief van de Protestantse Gemeente Akkrum. Iedereen die mee wil zingen, is van harte welkom. ,,We maken een ronde door het dorp en zingen op een aantal plaatsen.’’

Het straatzingen start ‘s ochtends om 6:00 uur bij de mini-rotonde in Akkrum-Oost. De route eindigt omstreeks 8:00 uur in de Lantearne, waar voor de deelnemers een ontbijtje klaarstaat.

Kerst in de Terptsjerke
Tijdens de kerstdagen is er een reeks aan activiteiten en diensten in de Terptsjerke. De verschillende korpsen van muziekvereniging Harmonie verlenen tijdens de kerkdiensten hun medewerking. Na afloop van de kerstnachtdienst is er glühwein en warme chocolademelk met kerstbrood in zalencentrum De Lantearne.

De serie vieringen start zondagochtend 24 december 2023 met de vierde adventsdienst, waarin dominee Bernard Keizer uit Oostrum voorgaat. Sjaak van 't Kruis uit Akkrum bespeelt dan het orgel. Om 19:00 uur is het Kinderkerstfeest, georganiseerd door de kindernevendienst en de jeugdraad. Aan deze viering werkt het mixorkest onder leiding van Marianne Groothof van muziekvereniging Harmonie mee. Op dat moment staat ook de levende kerststal bij de ingang van de kerk.

De Kerstnachtdienst op zondag 24 december 2023 met als voorganger ds. Johannes van der Meer uit Akkrum start 22.30 uur. De organisatie daarvan is in handen van de Raad van Kerken. De fanfare Harmonie onder leiding van Geert-Jan Kroon verleent muzikale medewerking.

Op eerste kerstdag is er om 9:30 uur een dienst in de Terptsjerke, waarin ds. Ageeth de Vries voor zal gaan. Het christelijk gemengd koor Euphonia uit Akkrum verleent onder leiding van Klaske Deinum muzikale medewerking. Gerard van Norel bespeelt dan het orgel. Thema van de dienst is 'Geef Licht!' Er is kindernevendienst en JeugdKerkCafé.

Foto's: Protestantse Gemeente Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)