Akkrum.net

Juni 2014: Als gevolg van een aanvaring raakten de remmingswerken van de brug bij Oude Schouw zwaar beschadigd. Wegverkeer moest lange tijd omrijden.

Scheepvaartverkeer op het Prinses Margrietkanaal moet de komende week bij de brug van Oude Schouw rekening houden met werkzaamheden. Rijkswaterstaat laat twee beschermingspalen plaatsen. Ze worden voor de middenpijler aangebracht en moeten de brug tegen aanvaringen beschermen. Ook worden zogeheten hoogteschalen gemonteerd, die de ruimte tussen de onderkant van de brug en het water aangeven.

Met de stalen beschermingsbuizen worden de bruggen beter beschermd bij een frontale aanvaring en wordt de kans op een ernstige beschadiging kleiner, aldus Rijkswaterstaat Noord-Nederland. ,,We willen voorkomen dat deze bruggen na een aanvaring buiten gebruik gesteld moet worden en wegverkeer geen gebruik meer kan maken van de brug.’’

De stalen beschermingspalen worden met hoogfrequente trillingen in de grond geboord. De techniek brengt voor de directe omgeving weinig overlast met zich mee, aldus Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Ook worden peilschalen en verlichting aangebracht. Alle werkzaamheden vinden overdag en vanaf het water plaats. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)