Akkrum.net

De keus voor een gastles over geld aan de Ds. Hasperschool in Akkrum was gauw gemaakt. Staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane kende de school nog uit haar tijd als afdelingsmanager in de toenmalige gemeente Boarnsterhim was. In die functie was ze betrokken bij de nieuwbouw van de Brede School, waarin de christelijke Ds. Hasperschool en de openbare Thalenschool sinds 2013 onderdak hebben.

Een uur lang gaf De Vries gastles aan dertien kinderen in de klas van juf Immy van der Veen, die een werkblad met vragen voor de bewindsvrouw in petto had. Op haar beurt kreeg de staatssecretaris ,,allerlei slimme vragen over keuzes waar de kinderen steeds vaker mee te maken krijgen’’. Het bezoek van de staatssecretaris aan Akkrum was in het kader van de Week van het Geld.

De staatssecretaris vindt het leuk om een gastles te geven, aldus haar woordvoerder. Toen ze zag dat het ook in Akkrum mogelijk was, gaf ze zich daar direct voor op. In haar tijd als financieel woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer heeft ze ook op andere scholen gastlessen gegeven. ,,Ze vindt het belangrijk dat kinderen vroeg over geldzaken leren.’’

Niet iedereen was even blij met de gastles van staatssecretaris Aukje de Vries afgelopen maandag op de Ds. Hasperschool in Akkrum. Het regende reacties van gedupeerden van de Toeslagenregeling op de tweet van de staatssecretaris over de naar eigen zeggen ‘leuke gastles’. De criticasters vonden dat de staatssecretaris beter snel een oplossing voor de problematiek rond de Toeslagenregeling kan zoeken. Waar mogelijk reageert De Vries of haar communicatieteam op de tweets: ,,Als volgers van de staatssecretaris om een reactie vragen op Twitter, dan bekijkt ze ook of dat ook kan.’’

Foto's: Ministerie van FInanciën/Nicole Reijnen

220328 Akkrum DsHasperschool staatssecretarisAukjedeVries

Nog geen reacties.

(advertentie)