Akkrum.net

Een zitbank van kleurrijk mozaïek, die door de bezoekers zelf wordt gemaakt. Doarpskeamer ED in Akkrum heeft voor het initiatief een bijdrage van 2.000 euro gekregen van de jubilerende ziektekostenverzekeraar De Friesland in Leeuwarden. De Sociale Sofa heet het project, dat binnenkort -  na de zomer - van start gaat.

Doel van het project is om mensen bij elkaar te brengen om gezamenlijk aan een project te werken. Het maken van de zitbank is een vervolg op de workshops mozaïeken, die de Doarpskeamer eind vorig jaar organiseerde. Toen konden deelnemers een afbeelding van bijvoorbeeld een vogel, vlinder of bloem van kleurrijke stukjes keramiek maken. Tijdens de cursus werd uitleg over werkwijze en te gebruiken materialen gegeven.

Het tienjarig bestaan was voor stichting De Friesland, die na de fusie tussen De Friesland en Achmea is opgericht, reden om tienmaal een project met een bedrag van 10.000 euro te steunen. In totaal werden 37 aanvragen ingediend, waarna het bestuur besloot om 17 projecten een bijdrage te geven. Het totaal te vergeven bedrag is 135.669 euro.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)