Akkrum.net

De jarige Jappie Bijlsma (tweede van links) met zijn collega-muzikanten en zangers.

Een serenade ‘aan huis’. De 87-jarige Jappie Bijlsma uit Akkrum werd op zijn verjaardag zondagochtend 14 januari 2023 blij verrast met een optreden van zijn eigen shantykoor Kromme Knilles Sjongers. Hij speelt sinds zijn twaalfde accordeon en begint nu aan zijn 75ste jaar. Daarvan begeleidt hij inmiddels tien jaar de Kromme Knilles Sjongers. De serenade was tijdens de viering van zijn verjaardag bij dochter Anneke Nijenhuis-Bijlsma thuis.

Zowel vader Jappie Bijlsma als dochter Anneke spelen accordeon bij de Kromme Knilles Sjongers. Ze zitten altijd naast elkaar. Bijlsma senior speelt al vanaf zijn twaalfde, waarvan tweemaal twintig jaar bij het Leeuwarder Accordeon Ensemble. ,,Thús spile ús heit altiten mei it hiele gesin. Syn broer op de drum, syn heit op de piano en heit op de accordeon. Hy spile ek yn ferskate musykbandsjes, ûnder oare by de 3J’s, in groepke dat doetiids út Jan, Jacob en Jopie bestie.’’

Tijdens de serenade hoefde Jappie Bijlsma zijn accordeon niet uit de koffer te halen. Samen met dochter en familie genoot hij volop van het optreden van zijn collega-muzikanten en zangers.

 

Foto's: Kromme Knilles Sjongers/Durk Reinsma

240114 Akkrum JappieBijlsma serenade c KrommeKnillesSjongers 4

Nog geen reacties.

(advertentie)