Akkrum.net

Bezoekers van de inloopmiddag hebben scherpe kritiek op de verhuisplannen van de bibliotheek vanuit het dorpscentrum naar de Brede School aan de rand van Akkrum. De aanwezigen zeggen diep teleurgesteld te zijn dat ze van tevoren niet in de plannen zijn gekend en nu voor een voldongen feit worden gesteld. Met ingang van 1 januari 2025 is de bibliotheek op de nieuwe locatie in de Brede School te vinden.

Het inloopmoment bleek slechts een formaliteit om te bepalen welke voorzieningen de inwoners van Akkrum-Nes graag in een satelliet-vestiging in het dorp zelf zouden willen hebben. Zo’n voorziening in bijvoorbeeld Leppehiem of de Doarpskeamer wordt geen volwaardige bibliotheek. Er kunnen incidentele lezingen worden georganiseerd of hulp op vaste momenten geboden. Ook kan er een busje op gezette tijden naar de nieuwe locatie vandaan rijden.

,,Dit is een schrale troost voor de 338 volwassen leden, van wie het merendeel ouder is dan 65 jaar. Zij hebben bewust gekozen voor de bibliotheek en zijn afhankelijk van de faciliteiten die deze biedt’’, schrijft Mirjam Goos, een van de verontruste inwoners van Akkrum-Nes die de inloopbijeenkomst bezocht. Namens de aanwezigen spreekt zij in een Ingezonden Brief haar teleurstelling en bezorgdheid uit. Ze roept mensen op zich uit te spreken over de geplande verhuizing en de bibliotheek te behouden dan wel een kleinere maar volwaardige vestiging in het dorp te krijgen.


Brief aan de redactie: Verhuizing Bibliotheek Akkrum

Geachte redactie,

Met grote teleurstelling en bezorgdheid schrijf ik deze brief naar aanleiding van de aangekondigde verhuizing van de bibliotheek in Akkrum. Tijdens de gister gehouden inloopbijeenkomst werd duidelijk dat de beslissing al vaststaat: de bibliotheek gaat verhuizen naar de basisscholen OBS Akkrum en PCO Hasperschool. Dit besluit is genomen zonder dat de gemeenschap van Akkrum-Nes daadwerkelijk gehoord is en dat roept bij velen vragen en zorgen op.

De bibliotheek in Akkrum is veel meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Het is een essentiële gemeenschapsfunctie waar digitale ondersteuning, het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), sociaal-juridische dienstverlening, kranten, magazines, gratis internet en lezingen aangeboden worden. Daarnaast is het een plek waar bewoners, vooral ouderen, samenkomen voor een kopje koffie en een praatje. Deze sociale interactie is onmisbaar voor het welzijn van veel van onze oudere dorpsgenoten.

Bewoners zijn van tevoren niet geïnformeerd

Volgens een woordvoerder van de bibliotheek is er een onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van de bibliotheek op de huidige locatie, maar dit onderzoek is niet openbaar gemaakt. Er wordt beweerd dat de kosten voor het aanpassen van het huidige gebouw te hoog zijn. Daarom is besloten de bibliotheek te verhuizen naar de basisscholen, met het argument dat zij dichter bij de doelgroep, de kinderen, zullen zijn. Maar het bevorderen van geletterdheid en leesplezier bij kinderen is toch vooral de verantwoordelijkheid van ouders en scholen? De bibliotheek moet juist de gehele gemeenschap faciliteren en ondersteunen, niet zich uitsluitend op één doelgroep richten.

Schrale troost voor de 338 volwassen leden

Er is gesproken over de mogelijkheid van een kleine satelliet-vestiging in het dorp, bijvoorbeeld in Leppehiem of de Doarpskeamer. Dit zou echter niet gezien moeten worden als een volwaardige bibliotheek. Er wordt gedacht aan incidentele lezingen, hulp op vaste momenten of een busje dat op gezette tijden naar de nieuwe locatie rijdt. Dit is een schrale troost voor de 338 volwassen leden, van wie het merendeel ouder is dan 65 jaar. Zij hebben bewust gekozen voor de bibliotheek en zijn afhankelijk van de faciliteiten die deze biedt. Vergeet ook niet de mensen die de bibliotheek gebruiken omdat zij geen boeken kúnnen kopen of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Ook zij worden door deze verhuizing benadeeld.

Het inloopmoment bleek slechts een formaliteit om te bepalen welke voorzieningen de bevolking van Akkrum graag in de satelliet-vestiging zou willen hebben. Dit terwijl het besluit dat de verhuizing per 1 januari zal plaatsvinden, al achter gesloten deuren genomen was. Het is begrijpelijk dat het oude gebouw een grondige renovatie nodig heeft, maar zijn er echt geen andere gebouwen die geschikt zouden kunnen worden gemaakt?

Als de beslissing dan al genomen is, waarom niet een volwaardige kleine vestiging van de bibliotheek met alle faciliteiten behouden in het dorp? De Akkrumer is in het hele proces genegeerd, zowel bij de besluitvorming als bij de planning voor de toekomst.

Ik roep de verantwoordelijken op om deze beslissing te heroverwegen en de stem van de gemeenschap serieus te nemen. Laten we samen zoeken naar een oplossing die recht doet aan de behoeften van alle bewoners van Akkrum.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Goos
Een bezorgde inwoner van Akkrum

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

 

Nog geen reacties.

(advertentie)