Akkrum.net

 Rijkswaterstaat: ,,Een unieke situatie, nog niet eerder in Nederland''

Het is nog onbekend hoe groot de schadepost is als gevolg van de lekkage bij het aquaduct in de A32 bij Akkrum. Rijkswaterstaat spreek van een unieke situatie, die zich in Nederland nog niet eerder heeft voorgedaan. Maatregelen om meerdere lekken in de folie onder het zandbed te stabiliseren, zijn donderdagmiddag genomen. Een definitieve oplossing volgt volgend jaar.

De lekkage onder het aquaduct ontstond als gevolg van een gestuurde boring voor een nieuw glasvezelnet. Een boorploeg van Selecta Infratechniek uit Rotterdam legt daar een leiding voor kabels naar twintig woningen in het achterliggende buitengebied. De leiding moet door een zandpakket, dat onder de betonnen aquaductbak acht meter dik is en aan het einde van de toerit ongeveer een meter. De folie eronder zorgt dat de verdiept aangelegde wegen en de betonbak van het aquaduct in een drooggemalen mini-polder liggen. In de berm van de noordoostelijke oprit stroomt nu continu een grote hoeveelheid grondwater naar boven.

Noodoplossing

Als noodoplossing heeft aannemer J. Luinstra Waterwerken uit Nieuwleusen een tijdelijke bronbemaling met filters van 6,5 meter lengte in het zandbed geplaatst. Daarmee hoopt Rijkswaterstaat de druk van het grondwater weg te nemen. Met behulp van een aantal peilbuizen wordt de situatie de komende weken voortdurend gemonitord. Het water van de bronbemaling wordt met leidingen naar de put onderin het aquaduct gevoerd. De vaste pomp voor het regenwater zorgt voor verdere afvoer.

Geen lek in betonbak

Rijkswaterstaat benadrukt dat de betonbak, waardoor het riviertje De Boarn stroomt, niet lek is. Het gaat uitsluitend om de folie, waarin het Leppa Akwadukt, de toeritten en de ruilverkavelingsweg Bokkumer Omwei zijn aangelegd. In de berm halverwege de noordoostelijk toerit stroomt het water naar boven.

Boorplan

Selecta Infratechniek onderzoekt nog wat de precieze oorzaak van euvel is geweest. Het bedrijf had eerder al samen met experts van Rijkswaterstaat en de gemeente een plan voor de gestuurde boring gemaakt. De aanwezige boormeester heeft daar ook gebruik van gemaakt. ,,Het kan deels onwetendheid zijn, een inschattingsfout of iets anders. Dat weten we op dit moment nog niet’’, aldus een woordvoerder. Merktekens op het wegdek geven aan dat halverwege de oprit de boring op een diepte van iets meer dan zeven meter zat.

Extra zout op nat wegdek

Na de ontdekking van de lekkage heeft aannemer Selecta Infratechniek direct stappen ondernomen. In overleg met de gewaarschuwde experts van Rijkswaterstaat en gemeente Heerenveen zijn maatregelen genomen om het direct gevaar weg te nemen. Er is een pomp geplaatst en een tijdelijke geul naar de regenwateropvang van het aquaduct gegraven. Omdat er water op de parallelweg was gestroomd, is extra zout gestrooid om bevriezing te voorkomen. Een bouwlamp vergrootte de veiligheid voor passerend wegverkeer.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Het is nog onbekend hoe groot de schadepost is als gevolg van de lekkage aan het aquaduct in de A32 bij Akkrum. Rijkswaterstaat spreek van een unieke situatie, die zich in Nederland nog niet eerder heeft voorgedaan. Maatregelen om meerdere lekken in de folie onder het zandbed te stabiliseren, zijn donderdagmiddag genomen. Een definitieve oplossing volgt volgend jaar. Als noodoplossing heeft aannemer J. Luinstra Waterwerken uit Nieuwleusen een tijdelijke bronbemaling met filters van 6,5 meter lengte in het zandbed geplaatst. Daarmee hoopt Rijkswaterstaat de druk van het grondwater weg te nemen.

De oranjekleurige glasvezelleiding is tot halverwege de toerit van het Leppa Akwadukt in Akkrum gekomen. Als gevolg van de gestuurde boring zijn op meerdere plekken lekken in de onderliggende folie gekomen. Een flinke stroom grondwater loopt naar de regenwateropvang beneden in het aquaduct. Met behulp van bronbemaling wil Rijkswaterstaat de druk van het grondwater verlichten. Het water wordt dan via de leiding afgevoerd.

Het is nog onbekend hoe groot de schadepost is als gevolg van de lekkage aan het aquaduct in de A32 bij Akkrum. Rijkswaterstaat spreek van een unieke situatie, die zich in Nederland nog niet eerder heeft voorgedaan. Maatregelen om meerdere lekken in de folie onder het zandbed te stabiliseren, zijn donderdagmiddag genomen. Een definitieve oplossing volgt volgend jaar. Als noodoplossing heeft aannemer J. Luinstra Waterwerken uit Nieuwleusen een tijdelijke bronbemaling met filters van 6,5 meter lengte in het zandbed geplaatst. Daarmee hoopt Rijkswaterstaat de druk van het grondwater weg te nemen.

 

Nog geen reacties.

(advertentie)