Akkrum.net

Wetterskip Fryslân heeft in de veendijk aan de zuidkant van de Peanster Ie scheuren van gemiddeld dertig centimeter aangetroffen. Als gevolg van de aanhoudende droogte wordt deze locatie tussen Goattum en Goëngahuizen momenteel extra gecontroleerd. Elders in Friesland geldt dat ook voor de dijken rond de Sleattemer Mar, de Fluessen en de Tsjûkemar.


,,Risico voor de veiligheid is er niet. Extra maatregelen om de scheuren en gaten te verhelpen zijn in dit stadium daarom niet nodig. Als de situatie verslechtert en het risico toeneemt, wordt er actie ondernomen’’, aldus een woordvoerder van Wetterskip Fryslân.  

De steekproefsgewijze inspectie van de dijken in de provincie bracht in totaal op 22 plekken lichte schades aan het licht. Daarbij gaat het om relatief ondiepe scheuren. Ook is er schade aan het gras gevonden in de vorm van droge of kale plekken.

Op enkele plekken in de dijken rond de vier meren zijn diepere scheuren van gemiddeld dertig centimeter aangetroffen.

Later deze week bekijkt Wetterskip Fryslân of er nog een extra inspectieronde voor de overige veendijken komt. Het gaat dan om de keringen die nog niet zijn geïnspecteerd.

Archieffoto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)