Akkrum.net

De vraag naar ligplaatsen in Nes (H) is zo groot dat in een middag tijd het dubbele aantal vragen voor twaalf nieuwe ligplaatsen binnenkwam. Het gaat om plekken in de havenkom aan de Seine en Opstekker. Op verzoek van de gebruikers mogen straks alleen nog vergunninghouders hun boot er afmeren.

De belangstellingen voor de veertien locaties met vergunde ligplaatsen in Akkrum en Nes is enorm groot, aldus een woordvoerder van de gemeente. In de waterrijke dorpen is het aantal bootbezitters vanwege corona waarschijnlijk flink gegroeid, luidt de veronderstelling. In Nes was dat ook te merken. De brief aan buurtbewoners, die niet aan het water wonen, werd afgelopen dinsdag bezorgd. De mailbox stroomde ‘s middags direct vol met reacties. Belangstellenden hebben nog tot 16 juni 2022 de tijd om zich aan te melden. Veertien dagen later moet hun aanvraag op het gemeentehuis liggen. Als er meer belangstellenden dan ligplaatsen zijn, wordt er geloot.

Booteigenaren die er nu al liggen, krijgen voorrang. Ze meren hun vaartuig nu nog zonder vergunning af. De vraag voor legalisatie kwam van mensen die graag een eigen ligplaats willen, zodat ze van een vast plekje verzekerd zijn. Langs de lange kant van de havenkom komen negen plekken en langs de korte kant drie plekken van elk zes meter. Op de wal komt een bord waarop staat dat alleen vergunninghouders mogen afmeren. De gemeente heeft de walbeschoeiing net vernieuwd en vindt dat een mooi moment om de ligplekvergunning in te voeren.

Zwemplek
In de havenkom wordt ook een strook van zes meter lengte vrijgehouden als zwemplek. De gemeente treft daar geen voorzieningen, zoals een zwemtrap. Reden is dat het geen officiële zwemplek is en de waterkwaliteit ook niet wordt gecontroleerd. Niet iedereen is blij met de komst van de bootjes in de haven, onder andere vanwege het uitzicht. Anderen vinden de zwemplak te krap, maar ,,we kunnen niet iedereen het naar de zin maken’’.

Kosten
De kosten voor een vergunning van drie jaar bedragen 77,25 euro. Voor een boot tot vijf meter lengte kost een ligplek 99,15 euro. Het liggeld voor boten van vijf tot zes meter bedraagt 14,50 euro per vierkante meter. De gemeente organiseert op 2 juni om 16.30 een instuif waar vragen gesteld kunnen worden.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)