Akkrum.net

Controle op de kwaliteit van het gezuiverde rioolwater op de installatie in Akkrum.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Akkrum wordt vanaf 2029 voor miljoenen euro’s gerenoveerd en verduurzaamd. Wetterskip Fryslân trekt voor alleen de voorbereiding al 1,1 miljoen euro uit. De uit 1976 stammende rioolwaterzuivering in Akkrum is verouderd en nadert het einde van de levensduur. De kwaliteit van het gezuiverde water voldoet aan de eisen, aldus het waterschap, maar er komt een moment dat dit in Akkrum niet meer te garanderen is.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Akkrum is samen met Warns één van de kleinere en oudere installaties in Fryslân. Renovatie kan vanwege de al bestaande risico’s voor het zuiveringsproces niet langer worden uitgesteld, vertelt dagelijks bestuurslid Remco van Maurik. ,,Ook kunnen we in Akkrum niet wachten op de uitkomsten en realisatie van onze toekomstvisie voor alle zuiveringen. Het is belangrijk dat er in de komende jaren een betrouwbare en goed functionerende rwzi staat die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen.’’

Op dit moment telt Fryslân 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar afvalwater wordt gezuiverd. Van Maurik: ,,We werken aan een plan om zuiveringen in Fryslân op termijn samen te voegen. Ons bestuur kiest er in Akkrum bewust voor om de zuivering op te knappen.’’

Grondig onderzoek
Alle alternatieven voor de installatie aan de Polsleatwei in Akkrum zijn uitgebreid onderzocht, aldus Van Maurik. ,,We hebben de mogelijkheid onderzocht om de zuivering op te heffen en het afvalwater af te voeren naar een andere zuivering in de buurt, bijvoorbeeld Heerenveen, Grou of Joure. Samenvoegen van zuiveringen blijkt alleen nu niet realistisch. Op de andere locaties is te weinig ruimte beschikbaar.’’

Ook blijkt uit de berekeningen dat de kosten voor de aanleg van een nieuwe persleiding naar een omliggende installatie nagenoeg gelijk zijn aan de kosten van renovatie van de installatie in Akkrum. Renovatie van de zuivering Akkrum kost minder dan totale nieuwbouw.

Aanpak stankoverlast
Bij de renovatie van de zuivering in Akkrum wil het waterschap de kans op geuroverlast verminderen. Omwonenden en recreanten hebben nu, vooral in de zomermaanden en als de wind uit de verkeerde hoek waait, af en toe last van hinderlijke geuren. Mogelijke oplossingen zijn het afdekken van de slibbakken en het installeren van een geurbehandelingsinstallatie.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)