Akkrum.net

Rijkswaterstaat start woensdag 13 september 2023 met het definitieve herstel van het Leppa Akwadukt in de A32 bij Akkrum. Daarmee moet een einde komen aan lekkages van grondwater in het aquaduct. In de folie onder het zandbed zitten vier gaten  waarrdoor grondwater omhoog komt. Tijdens herstel ondervindt het wegverkeer op de A32 geen hinder. Wel is er hinder voor het wegverkeer op de parallelweg, de Bokkumer Omwei. Verkeersregelaar zorgen dat fietsers en voetgangers kunnen passeren.

De exacte locaties van de vier lekkages in de folie worden komende woensdag en donderdag bepaald. Dat gebeurt met de zogeheten Self Potential-meting, waarmee grondwaterstromingen worden gelokaliseerd. De gaten zitten in de folie onder het zandbed, waarop de betonbak van het aquaduct is gebouwd. De polderconstructie is gemaakt van kunststof folie, die een barrière voor het grondwater vormt en waardoor het mogelijk is om binnen ’de polder’ het waterpeil te beheersen. Het omhoog sijpelende grondwater is met een tijdelijke bronbemaling afgevoerd.

Folie plakken
Na het bepalen van de exacte locaties worden twee van de vier lekken vrij gegraven en gedicht Het gaat hier om de twee bovenste lekkages. Na het vrij graven, dat zorgvuldig en veilig moet plaatsvinden, kan de folie worden geplakt, aldus Rijkswaterstaat. Deze werkzaamheden staan gepland in oktober 2023.

Diepste lekkages aanpakken
Als laatste worden de twee dieper gelegen lekkages aangepakt. Volgens Rijkswaterstaat is dat de moeilijkste reparatie vanwege de grote grondwaterdruk. De gaten in de folie worden door middel van een injectiemethode in de grond onder het folie gedicht. Deze injectiemethode zal eerst op een andere locatie uitvoerig worden getest. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november of december van 2023 plaatsvinden.

Hinder wegverkeer
Tijdens het herstel van het Leppa Akwadukt ondervindt het wegverkeer op de A32 geen hinder. Op de parallelweg naast de A32 is wel hinder voor het wegverkeer. Fietsers worden door verkeersregelaars geholpen. Voor het overige verkeer wordt gedurende werkzaamheden een omleidingsroute ingesteld. Dit is nodig om veilig te werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is de verwachting dat deze omleidingsroutes steeds maar enkele dagen nodig zullen zijn.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)