Akkrum.net

De klimaatbestendige inrichting van van Friesland is onderwerp van een bijeenkomst voor belangstellenden op donderdagavond 6 oktober 2022 in Akkrum. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân praten de komende weken in zes verschillende dorpen met inwoners, ondernemers en organisaties. Het gaat om onder andere het waterbeheer van de toekomst, een gezonde bodem en de inrichting van de provincie.

In Akkrum staat het veenweidegebied centraal. Waterschap en provincie zijn benieuwd hoe er wordt gedacht over de landbouw in het gebied, natuur en recreatie en wonen . De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen in de provinciale visie op water- en bodembeheer.

Het gaat er om wat de deelnemers nu al van de klimaatverandering in hun regio merken. De organisatoren zijn benieuwd naar hun oplossingen voor de toekomst.

Ter voorbereiding op de gebiedsgesprekken is er op donderdagavond 22 september om 20.00 uur het webinar ‘Klimaatverandering: Wat merken we er van in Fryslân’. Het webinar geeft een algemene inleiding van wat de gevolgen en uitdagingen zijn van klimaatverandering voor onze provincie.

De gebiedsgesprekken zijn op:

• Dinsdagavond 27 september        Noordelijke Friese Wouden, Surhuisterveen
• Donderdagavond 29 september   Kleischil, Holwerd
• Woensdagavond 5 oktober           Greidhoeke, Winsum
• Donderdagavond 6 oktober          Veengebied, Akkrum, De Lantearne, 19.30 uur
• Maandagavond 10 oktober           Veengebied en Gaasterland, Woudsend
• Donderdagavond 13 oktober        Zandgebied, Donkerbroek

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)