Akkrum.net

Burgemeester Avine Fokkens krijgt symbolisch 1.283 poppetjes aangeboden, die de hoeveelheid ondertekenaars van de petitie van Mooi Akkrum voorstellen..

Bijna 1.300 speelgoedpoppetjes stonden maandag 11 maart 2024 symbool voor evenveel handtekeningen tegen de uitbreiding van recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum. Burgemeester Avine Fokkens-Kelder van Heerenveen kreeg ze uit handen van Jetske de Blaauw van stichting Mooi Akkrum, die tegen de plannen ageert. De tegenstanders zijn bezorgd over de onomkeerbare negatieve invloed, die de uitbreiding met 195 woningen en arken op leefomgeving, natuur en landschap in en rondom Akkrum-Nes heeft.

Mooi Akkrum en een aantal ondertekenaars lichtten hun zorgen toe op het vergaderschip Voorwaarts, dat pal tegenover het bestaande recreatiepark Tusken de Marren zijn vaste ligplaats heeft. Het geplande vaartochtje langs de nieuwe locatie aan beide zijden van de Meinesleat ging vanwege motorpech niet door. Burgemeester Fokkens-Kelder had dan met eigen ogen kunnen aanschouwen tot hoever het uitbreidingsplan met 195 woningen en arken reikt. De tegenslag had als voordeel dat er meer ruimte was om de standpunten toe te lichten, aldus Jetske de Blaauw.

,,We hebben de burgemeester op het hart gedrukt om een eerder collegebesluit te herroepen dan wel op te schorten. Daarmee komt er tijd voor het maken van een integrale visie en kan het plan inhoudelijk worden gewogen.’’ Volgens de stichting heeft het plan een ondeugdelijke grondslag en past het niet in het provinciale beleid. Ook Akkrum is als recreatiekern is aangewezen.

De gemeente heeft plannen om in april 2024 een inspraakbijeenkomst te organiseren, waar ze zowel Mooi Akkrum als projectontwikkelaar TdM Beheer voor wil uitnodigen. Mooi Akkrum heeft de burgemeester geadviseerd te wachten met een dergelijke bijeenkomst. ,,Eerst moet er een integrale visie voor Akkrum komen'', aldus De Blaauw.

 

Mooi Akkrum zal donderdag 14 maart 2024 haar standpunten in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad van Heerenveen toelichten.

Foto's: Mooi Akkrum en Ferrie Maaswinkel Elsenga Creatieve Commons

240311 Akkrum TdM poppetjes MooiAkkrum 2 1000

240311 Akkrum TdM poppetjes MooiAkkrum staand 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)