Akkrum.net

Popkoor Akkrum heeft opnieuw de eerste prijs in het  concours van de Bond van Zangkoren in Friesland gewonnen. Dat gebeurde ook in 2019.  De wisselbeker stond sindsdien en dus vier jaar in de repetitieruimte in Akkrum, omdat er door Covid-beperkingen geen nieuwe editie plaats kon vinden. Tot zaterdag 13 mei 2023. Op de traditionele plek in “De Oerdracht” in Joure gaven tien koren met een zeer uiteenlopend genre, repertoire en presentatie acte de presence met elk drie nummers.

Een vakjury, met de twee ervaren musici Jan Vermaning en Yme van der Valk, beoordeelde alle muzikale aspecten. In het kader van het concours ‘Nieuwe Stijl’ gaven zij na ieder optreden direct hun positief ingestoken commentaar. Tevens was er een tweekoppige publieksjury die meer op presentatie en uitstraling letten.


Het Popkoor Akkrum startte met Music van John Miles als inzingnummer en vervolgde met Love of my Life van Queen en Sound of Silence van Simon and Garfunkel, waarbij alle drie nummers werden gezongen in een arrangement van dirigent Hans Bergman. Omdat hij nog niet zo lang dirigent is van het popkoor, waren de verwachtingen bij hemzelf en de leden niet super hoog. Het optreden van het Popkoor ging echter erg goed en al bij het inzingnummer (dat buiten de beoordeling valt) was het publiek erg enthousiast en bij de andere nummers evenzo, waarbij de solisten Piet van den Broeck en Wies Zwart zich bijzonder presenteerden.

Kortom, alom tevredenheid over de prestatie die was neergezet. Diverse leden gingen na het optreden weg in het algemene gevoel: “we doen goed mee, maar winnen doen we niet vandaag”. Gelukkig kwamen er ook diverse leden terug voor de prijsuitreiking, want die was erg verrassend. De jury begon met: “de 3e prijs is behaald door …… Popkoor Akk……. Akkooorrdd!! uit Surhuizum!”. Dus even een teleurstellende zucht bij Akkrumer leden, want een 3e prijs leek nog wel haalbaar. De 2e prijs ging met 294 punten naar het zeer goede Vocaal Ensemble Intermezzo. De berusting maakte zich al meester van onze leden, want dat Intermezzo was super goed!! En toen: “De 1e prijswinnaar heeft slechts met 295 punten slechts 1 punt méér van de vak- en publieksjury gezamenlijk gekregen en dus is de winnaar 2023: …… Popkoor Akkrum!!”.

De reacties waren nog uitbundiger door de verrassing. Een geweldig resultaat voor het koor en dirigent Hans Bergman, die terecht in de bloemen werd gezet. Als winnaar werd nog een keer Music erg mooi neergezet, met een volop meelevende zaal, die de leden het gevoel gaven dat de overwinning zeker verdiend was. Kortom een zeer muzikale en erg gezellige dag met een verrassend hoogtepunt.

Foto's: Popkoor Akkrum

Nog geen reacties.

(advertentie)