Akkrum.net

In twee dagen tijd heeft een petitie tegen de uitbreidingsplannen van vakantiepark Tusken de Marren in Akkrum bijna tweehonderd handtekeningen opgeleverd. De werkgroep Mooi Akkrum van bezorgde inwoners is de actie gestart. Na een bezoek aan de gemeentelijke raadsfracties is het tijd voor de volgende stap, aldus de initiatiefnemers. De petitie kan via de inmiddels gelanceerde website mooiakkrum.nl worden ondertekend.

De petitie dient een tweeledig doel, aldus woordvoerder Jetske de Blaauw. ,,Hoeveel medestanders we echt hebben weten we niet. Met een petitie willen we hier zicht op krijgen. Ook kunnen we de politiek laten zien dat inwoners van Akkrum-Nes en andere belanghebbenden tegen de voorgestelde uitbreiding zijn. Die vinden we buitenproportioneel en niet in verhouding tot de omvang van het dorp.”

Voordat het te laat is
“We willen een gezonde balans houden tussen leefbaarheid, natuur en toerisme. Daar draagt de uitbreiding van het vakantiepark volgens ons niet aan bij. Akkrum-Nes is een krachtig dorp, dat heel goed is staat is om zelf de regie te nemen als het gaat om leefbaarheid van het dorp. Daar hebben we een externe prikkel van zo’n vakantiepark niet bij nodig. Daarom moeten we nu als inwoners en belanghebbenden onze stem laten horen, te beginnen met het ondertekenen van de petitie. Voordat het te laat is!”

Doe en help mee
Op de pas gelanceerde website mooiakkrum.nl deelt de werkgroep zijn zorgen met inwoners en belanghebbenden. Daar is ook achtergrondinformatie te vinden, nieuws en verschillende mogelijkheden om met Mooi Akkrum mee te doen. ,,Naast het tekenen van de petitie horen we nog steeds graag ieders mening. Die helpt ons om ons verhaal nog zo compleet mogelijk te krijgen. Ook hebben we expertise en hulp nodig en kunnen mensen ons financieel steunen om bijvoorbeeld acties mogelijk te maken.”

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)