Akkrum.net

Paul Hettinga neemt afscheid van Akkrum.net

Bijna 23 jaar na de start neemt Paul Hettinga afscheid van Akkrum.net. Hij maakte de website ter gelegenheid van Simmer 2000, het jaar waarin vanwege de eeuwwisseling in de hele provincie activiteiten werden georganiseerd voor onder andere de Friezen om utens. Op 1 april 1999 ging de website in de lucht en de wereld werd direct een stuk kleiner. Acht procent van de eerste negenhonderd bezoekers van de nieuwe site kwam uit het buitenland. Nog steeds trekt Akkrum.net lezers van over de hele wereld.

,,Het was het begin van internet en van websites’’, blikt Paul Hettinga terug. Samen met een paar kennissen bouwde hij de eerste versie. Alle activiteiten in de zomer van het jaar 2000 werden uitgebreid op de website belicht. Het nieuwe medium trok veel bezoekers, die wilden weten welke activiteiten in Akkrum werden georganiseerd.

De nieuwe stichting Simmer 2000 Akkrum-Nes had een trits aan evenementen op de agenda staan: Smoute Jûnen, een Boerenpaardrace, koffieconcerten, rondvaarten, een roeisloepenrace, dorpswandelingen, een viswedstrijd, mastklimmen, een ballonnvaart, de Fryske Dei, Slingeraap, de Wettertaksy voer door het dorp, kerkdiensten en puzzeltochten.

Simmer 2000
Paul Hettinga werd gevraagd de publiciteit voor de pas opgerichte stichting te doen. Tolke de Boer was daar voorzitter van. De jarenlange ervaring met soortgelijk werk in zijn eigen reclamestudio was de reden voor het verzoek. Boekjes, posters, flyers, kwartetspellen en wat niet al maakte hij voor alle activiteiten, die dat jaar in Akkrum en Nes werden georganiseerd. Al die activiteiten werden met berichten op Akkrum.net aangekondigd, terwijl ook de agenda uitpuilde van evenementen. De organisatie ervan was grotendeels in handen van verenigingen, clubs en inwoners van de beide dorpen.

,,Akkrum op ‘e kaart’’
Na het Simmer 2000-spektakel veranderde Akkrum.net in een nieuwssite. Die waren er in die tijd nog nauwelijks. In buurdorp Grou startte Kor Hylkema een soortgelijk initiatief: DeGrouster.nl. Paul Hettinga en hij hadden regelmatig contact. In meer dorpen en steden kwamen dergelijke initiatieven van de grond. ,,De tiden feroaren, it ynternet kaam op. Mei ús webside woe ik Akkrum op de kaart sette.’’

De lawine aan activiteiten in Akkrum-Nes had tot gevolg dat Paul Hettinga in de loop van de jaren veel mensen leerde kennen. Van iedereen en elke organisatie of vereniging kreeg hij wel informatie of berichten voor de website toegestuurd. Een deel van de verslaggeving pakte hij ook zelf op. ,,As der dan twa aktiviteiten op ien jûn wiene, gie ik sels nei de iene en frege oft de organisaasje fan de oere jûn sels wat meitsje woene.’’

Politieberichten
Politieberichten kreeg hij in het begin vrij eenvoudig met een telefoontje naar de wijkagent. Met de groei van het aantal nieuwsmedia is dat de laatste jaren veel moeilijker geworden. Bovendien weet de centrale politievoorlichter in Groningen vaak niet wat er om de hoek gebeurd is of krijg je die informatie veel later, vertelt Hettinga. Van Alex Zwart uit Akkrum, die bij de brandweer zat, kreeg hij ook af en toe berichtjes van branden en ongevallen. ,,Dan stie der wer boppe op in gaslek en hiene wy in moaie foto fan de reparaasje troch de mannen fan Liander.’’

Onder de gsm-mast
Paul Hettinga was bijna 23 jaar lang ook 24 uren per dag met Akkrum.net verbonden. Al was dat in de beginjaren niet vanzelfsprekend: de dekking van het gsm-net was lang zo goed niet als vandaag-de-dag. Tijdens de jaarlijkse vakantie rond Oud en Nieuw op Texel reed hij ‘s avonds steevast vanaf hun vakantiehuisje naar De Koog; pal onder een gsm-mast had hij voldoende bereik en kon hij met een hotspot op zijn mobiel op de laptop een stukje schrijven en online zetten. Als hij samen met zijn vrouw – Julia Hettinga-Deli – met de boot op vakantie gingen, dan zochten ze alleen havens met wifi op.

Stoppen
,,Ja, ik nim dochs wol mei muoite ôfskie.’’ Na zijn verhuizing vanuit Akkrum naar Heerenveen anderhalf jaar geleden merkte Hettinga dat de binding met zijn dorp er nog wel is, maar de berichtgeving voor de site minder werd. Hij was van plan om met Akkrum.net te stoppen, maar is blij dat de website nu wordt overgenomen. ,,It is no ek wol genôch west. It joech altiten in protte druk. Somtiden wiest ‘s nachts let noch dwaande, mar ik gean no dingen dwaan dy’t ik ek graach dwaan wol en wat myn eigentlike wurk is: it bouwen fan in webside foar de Monumentenstichting Boarnsterhim en ientsje oer de Himpensermarpolder. Boppedat steane der noch in pear oare moaie projekten oan te kommen. Dat binne krekt de klussen dy’t ik moai fyn.’’

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

21122850 Akkrum Paul Hettinga 1000 2

Nog geen reacties.

(advertentie)