Akkrum.net

Voor de verkeersveiligheid laat de gemeente de paaltjes en bloembak op de Kleef in het centrum van Akkrum staan. De bewoners en ondernemers hadden daar om gevraagd. Ze vormen een buffer voor de gevels voor auto’s en vrachtwagens, die mogelijk onverwacht uit koers kunnen raken. Het nieuwe plan wordt op donderdag 23 februari 2023 aan omwonenden gepresenteerd.

De laad- en losplek op de Kleef voor omliggende bedrijven blijft gehandhaafd. Het oorspronkelijke ontwerp had een andere opzet, waarin geen soortgelijke ruimte voor laden en lossen was. Langs de versmalde straat komen groenstroken met bomen en trottoirs. Het plein en de voetpaden worden bestraat met rode gebakken klinkers.

Smidsstege
De aanpak van de Smidsstege is onderdeel van gesprekken met betrokken ondernemers en de werkgroep Altyd Akkrum. Het overleg over de aanpak en de uitgangspunten voor de Smidsstege moeten leiden tot een plan, dat door een ontwerper in een ontwerp wordt gegoten. De gemeente wil het definitiefe ontwerp in juni 2023 klaar hebben. De start van de uitvoering is zoveel mogelijk volgend op de herinrichting van Tsjerkebleek–Heechein.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)