Akkrum.net

Het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen in Akkrum en Nes verloopt over het geheel positief. ,,Uiteraard zijn er van tijd tot tijd de natuurlijke huis-tuin-en-keukenfricties, die meestal het gevolg van culturele verschillen en misverstanden zijn. In de loop van de tijd voegt zich dat steeds beter.’’ Tot die conclusie komt Doarpsbreed Helpt, het samenwerkingsverband van Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Akkrum, Raad van Kerken Akkrum-Nes en Doarpskeamer ED.

De zomerperiode is volgens Doarpsbreed Helpt boven verwachting soepel verlopen. Tijdens een bijeenkomst van alle betrokken partijen en ook vluchtelingen op maandag 5 september 2022 werd de stand van zaken opgemaakt. De Oekraïners konden aan tal van activiteiten meedoen. Basisschool Buitenkans in Heerenveen organiseerde lessen, kinderen spijkerden hutten in de Spikerspulwike, gastgezinnen organiseerden activiteiten, maar Oekraïners nemen in toenemende ook zelf initiatieven.

,,Inmiddels zijn we in een nieuwe fase van het verblijf van onze Oekraïense gasten aangekomen’’, vertelt Eelco Sixma van Doarpsbreed Helpt, ,,Waar we al bang voor waren, is dat er voorlopig geen uitzicht op rust en vrede in hun thuisland is en daarmee ontbreekt het perspectief van spoedige terugkeer.’’

Voorlopige hereniging gezinnen
,,Vandaar dat nu de nadrukkelijke wens en noodzaak komt te liggen op voorlopige hereniging hier. Dit vooral ook in verband met het welzijn van hun kinderen en het zo gezond mogelijk in stand houden van gezinsverbanden. En daar knijpt meteen de realiteit van de toch wel begrensde mogelijkheden bij de opvang van gezinnen. Al die maanden van inschikken, letterlijk en figuurlijk, met liefde gedaan, en zoals de gastgezinnen telkens benadrukken en als wederzijdse waardevol ervaren, daar zit niet de rek in van een gezinsuitbreiding met partner of ouders.’’

Woonruimte gezocht
Doarpsbreed Helpt is op zoek naar woonruimte voor Oekraïense gezinnen. ,,De gemeente zegt hier niet in te kunnen voorzien. Ieder realiseert zich de krapte ook voor zoekende dorpsgenoten en om niet te vergeten de statushouders en toch: moet je nu de Oekraïense gasten op straat zetten of de mogelijkheid van hereniging blokkeren? Een duivels dilemma!’’, realiseert Eelco Sixma.

Desondanks doet Doarpsbreed toch een oproep aan inwoners van Akkrum en Nes. ,,Mocht je op welke wijze dan ook in Akkrum/Nes of omgeving leefbare woonruimte beschikbaar hebben of kunnen creëren voor kleine gezinssamenstelling dan willen we dat graag van je horen.’’

Aanmelden kan via het telefoonnummer van Doarpskeamer Akkrum: 0644-080062

Foto's: Spikerspulwike

Nog geen reacties.

(advertentie)