Akkrum.net

Politieman in een wierkwekerij op een bedrijventerrein in Heerenveen

Het dealen van drugs in Akkrum en Nes, het oprollen van wietplantages en andere zogeheten ondermijnende activiteiten staan donderdagavond 13 april 2023 centraal tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang. Samen met wijkagent Hein Landman vertellen twee leden van het gemeentelijk team openbare orde en veiligheid, Hillie Schaap en Mathijs Snijder, over het onderwerp.

Bestuurslid Pieter Jonker is blij met de komst van het drietal deskundigen. ,,De veiligheid van het buitengebied staat steeds meer onder druk door de toename van criminele activiteiten. Door de uitgestrektheid van de buitengebieden kunnen criminelen er vaak ongezien opereren. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Niet veel mensen zijn zich er bewust van dat er dichtbij meer gebeurt dan ze denken. Daarom lijkt het ons zeer relevant om hier meer uitleg over te geven.’’

Snijder en Schaap vertellen wat precies met ondermijning wordt bedoeld. Ze leggen uit hoe mensen ondermijning kunnen herkennen en hoe ze zelf aan een oplossing kunnen bijdragen. Wijkagent Hein Landman geeft vanuit de politie een toelichting. Bestuurslid Pieter Jonker: ,,Ondermijning kan zich in veel vormen openbaren. Ook misbruik van mensen hoort daarbij. Tijdens de avond is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met de sprekers van gedachten te wisselen.’’

Pitch over Tsjerkebleek en gebiedsvisie
Tijdens de jaarvergadering geeft Plaatselijk Belang aanwezigen de mogelijkheid om een pitch te doen. Maureen Hosman van de gemeente Heerenveen vertelt over het Tsjerkebleek-plan en evalueert het proces, hoe het is gegaan en hoe aller partijen ervan kunnen leren. Zwier Kroese vertelt over de plannen om met clubs uit het dorp en met hulp van gemeente en andere overheden te komen tot een gebiedsvisie, waarin alle plannen voor Akkrum en Nes op een rijtje kunnen worden gezet.

  • Donderdag 13 april 2023 20:00 Plaatselijk Belang ledenvergadering - De Lantearne

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)