Akkrum.net

De muskusrat lijkt in Akkrum-Nes en omstreken volledig teruggedrongen. Wetterskip Fryslân heeft vorig jaar in de omliggende polders en het boezemwater voor het eerst geen enkele rat meer gevangen. Nog geen dertig jaar geleden liepen de dieren vanuit de weilanden over de Leppedyk de bebouwde kom in. Een gestructureerde aanpak in de periode 2015 tot en met 2020 resulteerde in 63 gevangen muskusratten.

,,De vangstcijfers lopen mooi synchroon met de dalende trend die we bij de bestrijdingsorganisatie van Wetterskip Fryslân al sinds jaren zien’’, vertelt woordvoerster Anje de Jong. Het waterschap ving in 2015 in de hele provincie nog 2.079 muskusrattenvangsten. Voor de beeldvorming: in 1993 lag het aantal vangsten op 103.792. In 2009 waren dat al driekwart minder, om precies te zijn 24.409 vangsten.

De afgelopen tien jaar is een significante daling ingezet in het totale werkgebied van Wetterskip Fryslân. De samenwerking en een eenduidige aanpak waren daarin de succesfactor, aldus De Jong. Als gevolg van de trek van de muskusratten worden de meeste vangsten momenteel in het oosten en zuiden van Fryslân gedaan.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

 02102951 Akkrum muskusrattenvanger met ratOktober 2010: Muskusrattenvanger André Brink van Waterschap Friesland en zijn eerste vangst van de ochtend: een muskusrat in een kooi op het land van veehouder Jentsje Greijdanus in Akkrum. Terwijl in Friesland in het jaar 2000 nog zo'n 56.000 dieren werden gevangen, liep het cijfer jaarlijks met 10.000 dieren terug tot naar verwachting 37.000 in 2010. André Brink had in zijn werkgebied zo'n 250 vangkooien uitstaan, die hij elke week tenminste eenmaal controleerde.

De enige vrouwelijke muskusrattenvanger in Friesland, Fenna Reekers uit Langweer, controleert haar vangkooi voordat ze 'm in de winterberging doet. In haar werkgebied rond Akkrum vangt ze geen ratten meer. Dat is wel het geval rond het laagveenmoeras De Deelen. Daar laat ze de vangkooien net zo lang staan totdat de winter invalt. Dan gaat ze op zoek naar de ratten en zet ze vallen. De 23-jarige Reekers vangt zelf zo'n vierhonderd ratten per jaar. Friesland telt zestig vangers. Vorig jaar zijn er negen nieuwe mensen bij gegekomen. Met dat aantal kan de populatie heel behoorlijk in toom worden gehouden, vertelt Reekers. Op de foto is ze aan het werk op het land van veehouder Jentsje Greijdanus in Akkrum. De vangkooi zet ze tijdens de winterperiode naast de dampaal bovend de duiker waar ie 's zomers dienst doet.Oktober 2009: De enige vrouwelijke muskusrattenvanger in Friesland, Fenna Reekers uit Langweer, controleert haar vangkooi voordat ze 'm in de winterberging doet. In haar werkgebied rond Akkrum vangt ze in dat jaar geen ratten meer. Dat is wel het geval rond het laagveenmoeras De Deelen. Daar laat ze de vangkooien net zo lang staan totdat de winter invalt. Friesland telde in 2009 zestig vangers. Met dat aantal kan de populatie heel behoorlijk in toom worden gehouden, vertelde Reekers.

Wetterskip Fryslân heeft langs een spoorsloot bij Grou wildcamera's geplaatst om te zien of er muskusratten zijn. Een metalen plaatje vraagt passanten de camera niet aan te raken of te verplaatsen. In de weialnden tussen Akkrum en Grou zaten zo'n tien jaar geleden nog muskusratten. Beverratten zijn niet gesignaleerd.Februari 2021: Wetterskip Fryslân heeft langs een spoorsloot tussen Grou en Akkrum wildcamera's geplaatst om te zien of er muskusratten dan wel beverratten zijn. Een metalen plaatje vraagt passanten de camera niet aan te raken of te verplaatsen.

 

 

Nog geen reacties.

(advertentie)