Akkrum.net

Bestuur en leden van de werkgroep namen maandagmiddag een kijkje op de bouwplaats. Op de foto staan van links naar rechts Tom Yntema, voorzitter Harry Haitsma, projectleider Martijn Teela, secretaris Jan Atema en werkgroepleden Douwe Terpstra en Reinout Lindemans.

Nog voor de zomer kan zonnepark Leppagreide stroom aan inwoners van Akkrum en Nes leveren. De aanleg ervan is maandag gestart. De eerste rood-witte piketpaaltjes zijn de grond in en inmiddels is op het bouwterrein ook een parkeer- en opslagplaats van rijplaten aangelegd. De 5.300 zonnepanelen komen op een strook grond van 1,2 kilometer lengte, die is ingeklemd tussen de rijksweg en het spoor en ter hoogte van het Leppa Akwadukt begint.

,,It hat hiel wat fuotten yn ierde hân, mar wy binne bliid dat it einlik sa fier is’’, vertelt secretaris Jan Atema van de stichting Duurzaam Akkrum-Nes (DAN). Samen met collega-werkgroepleden nam hij maandagmiddag een kijkje bij het werk. De plannenmakerij startte in 2017. Een aantal enthousiaste bestuursleden heeft de schouders er onder gezet en de plannen verder uitgewerkt en gezorgd dat de benodigde vergunningen er kwamen. Vorige week donderdag zijn alle contracten bij de notaris getekend.

De panelen leveren 2.225.000 Kwh per jaar aan stroom. Daarmee kunnen 650 van de circa 1.800 huishoudens in Akkrum en Nes van groene stroom worden voorzien. Aanvankelijk zou het park 8.000 zonnepanelen krijgen. Vanwege het hoge rendement van de aangekochte panelen kan Leppagreide met een kleiner aantal toe dan aanvankelijk geschat.

Voor het park is een lening afgesloten bij de Triodosbank, die veel soortgelijke initiatieven financiert. Na betaling van rente en aflossing komen de inkomsten van het park ten goede aan duurzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven voor de inwoners van Akkrum en Nes. Dank zij een rijkssubsidie ontvangt de DAN gedurende een aantal jaren een garantieprijs voor de geleverde stroom. Daarmee kan de exploitatie van het park worden bekostigd.

Het transformatorstation voor Leppapark komt aan aan de andere kant van de A32, op het grasperceel in de bocht van de Bokkumeromwei aan het eind van het aquaduct. Met behulp van een gestuurde boring legt netwerkbeheerder Liander de benodigde stroomkabel onder de rijksweg door. Via het zogeheten inkoopstation gaat de stroom van de Akkrumer zonnepanelen het landelijke net op.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)