Akkrum.net

Tjitte Nijdam in een van de vuurwerkbunkers met de voorraad. Voor het laatst dit jaar.

Na bijna dertig stopt de familie Nijdam in Akkrum met de verkoop van vuurwerk. De laatste jaren namen de kinderen en hun aanhang de verkoop ervan op zich. ,,Tegearre mei myn broer en sus en oanhing wie de winkel - figuerlik sein - trije dagen fan ús'', vertelt dochter Jeltje Nijdam. De strenge regels rond vuurwerk, de leeftijd, het vele werk afgezet tegen de inkomsten doen de Nijdams besluiten ermee te stoppen. De fietsspeciaalzaak houden ze wel aan. Een deel van het vuurwerkassortiment gaat voor de helft van de prijs weg.

De strenge regelgeving voor vuurwerk is een van de redenen dat de aardigheid er vanaf ging, vertelt Jeltje Nijdam, die de verkoop van haar ouders Boukje en Tjitte Nijdam overnam. Losse vuurpijlen, knalvuurwerk zoals rotjes en astronauten zijn sinds 1 december 2020 verboden. Romeinse kaarsen en ook babypijltjes mochten eerder al niet meer worden afgestoken. ,,Boppedat fiere hieltiten mear gemeenten in fjoerwurkferbod yn en ik sjoch de gemeente It Hearrenfean dat ek wol dwaan. It risiko dat jo sa’n ferbod flak foar Aldjiersdei oplein krije, wylst je alles al ynkocht hawwe, is te grut’’, aldus Tjitte Nijdam.

"Minsken binne bliid"

Jeltje Nijdam ervaart de verkoop van vuurwerk als een van de mooiste periodes van het jaar. ,,De minsken dy’t hjir om fjoerwurk komme, binne altiten bliid. En se binne ek bliid as se mei in folle pûde wer de doar út rinne.’’ Met het aankleden van de etalage eind november en het inrichten van de winkel is ze een aantal dagen bezig. Het nalopen van de voorraad, de nieuwe bestellingen, het sorteren ervan, al het werk kost veel tijd.

Tjitte Nijdam: ,,Wy hawwe hjir sa’n 160 ferskate produkten en dy moatte op nûmer yn de stellingen lizze.’’ Samen met het uitzoeken van de bestellingen, die dan op basis van de wijd verspreide folders binnenkwamen, zit daar weken werk in. ,,Wy hawwe hjir mei de krystdagen ek wol sitten alles klear te meitsjen. Sa’n lêste wike kin it ferskriklik drok wêze.’’

Bunkers
In het besluit om te stoppen worden ook de vaste kosten meegenomen. De twee bunkers voor het vuurwerk, die in 2000 achter de winkel werden gebouwd, zitten dit jaar niet meer vol. Ze zijn voorzien van een sprinklerinstallatie met ondergrondse kelder met duizend liter bluswater. Ze worden periodiek geïnspecteerd. De inspecties van de Friese milieudienst Fumo waren ook niet altijd een feest. ,,Doazen wiene dan fiif sentimeter te dicht tsjin it plafon opstapele of in brânwearende plaat in pear millimeter tekoart ôfsnijd, wylst se al wisten dat wy stoppe soene. Dêr koe ‘k net goed oer’’, vertelt Boukje Nijdam.
 

Na twee jaar met coronalockdowns ging de verkoop van vuurwerk donderdagochtend eindelijk weer los. Drie dagen lang komen liefhebbers langs. De grootste drukte is op de middagen en op Oudjaarsdag zelf. Daarna kan het grote spandoek met de wervende vuurwerk-tekst, die over de Kanadeeskestrjitte hangt, voorgoed worden weggehaald.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Boukje Nijdam (links) helpt Scott Jonkman (12), die samen met moeder Johanna Vrind een partij licht vuurwerk ophaalt. Twee lonten en een vuurwerkbril komen ook in de tas. Het zware vuurwerk laten ze over aan vader Rienk Jonkman.20221229 Akkrum BoukjeNijdam vuurwerk JohannaVrind ScottJonkman 1000

Bestelling nummer 1 van het jaar 2022 komt van Hendrik Akkerman uit Akkrum. Hij haalt siervuurwerk voor zijn broer Pieter (59), die in een beschermde woonvorm van Talant in Beetsterzwaag woont. ,,Elk jier kom ik hjir lâns. Pieter fynt fjoerwurk prachtich. Ien fan de begelieders stekt it dan foar him ôf.’’20221229 Akkrum JeltjeNijdam vuurwerk HendrikAkkerman 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)