Akkrum.net

Het vuurwerk en carbidschieten tijdens de nieuwjaarsborrel op zaterdag 2 april 2022 in Akkrum is door de gemeente verboden, daarvoor in de plaats komt de nieuwjaarsduik van Akkrum Plonzt!. De nieuwjaarsborrel in eetcafé Kromme Knilles, die vanwege corona werd uitgesteld en nu in het voorjaar wordt gehouden, wordt vergezeld van oliebollen en muzikaal opgeluisterd door deejay Johan Terpstra. ,,Einliks wer in feestje. Ferbining, ienriedigens en gesellichheid, dêr is ferlet fan’’, aldus mede-organisator Hans Anker.

Het afgelasten van het vuurwerk en carbidschieten was reden om een passend alternatief te zoeken. Met de nieuwjaarsduik kan AWS Eendracht zijn ook al uitgestelde evenement “Akkrum Plonzt!” mooi inhalen. De organisatie hoopt dat met name vele inwoners van Akkrum en Nes en ook clubs en verenigingen uit beide dorpen aanwezig zullen zijn. Deelnemers kunnen van tevoren deelnemen aan een gemeenschappelijke warming-up onder begeleiding van een professionele sportinstructeur. Lifeguards houden tijdens de duik zelf een oogje in het zeil. Onderdeel van de nieuwjaarstraditie is dat de deelnemers zich in de meest uiteenlopende kledij uitdossen. ,,We zijn benieuwd door welke bijzondere creaties ze nu weer verrast worden.’’

Vuurwerkshow
De geplande vuurwerkshow na afloop van de nieuwjaarsborrel kan niet doorgaan. Team Houwitzer wilde ook graag carbid schieten, maar de gemeente Heerenveen houdt zich aan het landelijke verbod, aldus woordvoerder Herman Gaarman. Alleen op oudjaarsdag mogen ze daarmee aan de slag

De organisatie van de nieuwjaarsborrel in Kromme Knilles is in handen van de Stichting Akkrum-Nes Centraal, de Merke-commissie, ondernemersvereniging VOAN en eetcafé Kromme Knilles.

– Nieuwjaarsduik: 15.00 uur
– Nieuwjaarsborrel: 16.00 uur.

Foto: Paul Hettinga

Nog geen reacties.

(advertentie)