Akkrum.net

De Weidlânsbrêge in Akkrum wordt mogelijk in zijn geheel vernieuwd. In dat geval gaat de bediening naar het Swettehûs in Leeuwarden, waar de provincie veertig bruggen in heel Friesland centraal bedient. Mocht algehele vervanging duurder zijn dan renovatie dan wordt de bestaande brug ingrijpend opgeknapt. Die klus staat voor 2026 op de agenda. Nieuwbouw is in 2027 of 2028 mogelijk.

,,De even grote kans bestaat dat de bediening van de Weidlânsbrege bij de gemeente blijft’’, aldus een woordvoerder. In het laatste geval wordt een nieuw brugwachtershuis met nodige voorzieningen gebouwd. Het huidige onderkomen van de gemeentelijke brugwachters voldoet niet aan de arbo-eisen. Onder andere stromend water en een toilet ontbreken. De brugwachters hebben ook alleen de beschikking over een mobiel toilet. Die voorzieningen komen dan in het brugwachtershuis zelf, net zoals bij de Meinesleatbrêge isgebeurd.

De voorwaarden voor een nieuw te bouwen brug hebben vooral te maken met veiligheidsnormen. Een onderdeel hiervan is de hoogte van de leuningen. Tegenwoordig moeten de spijlen van het hekwerk verticaal zijn. Ook slagbomen maken onderdeel uit van het veiligheidsprotocol.

De brug wordt nu met twee relatief kwetsbare hydromotoren geopend en gesloten. Eentje is vorig jaar nog na een storing vervangen. Een nieuwe of vervangend exemplaar moest toen uit Italië komen. Inmiddels ligt er op de gemeentewerf in Heerenveen een exemplaar op reserve.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)