Akkrum.net

Inwoners van Nes (H) gaan met ingenieursbureau TAUW aan de slag om hun woningen aardgasvrij te maken. De werkgroep “Nes van het gas af” wil drie plannen uitwerken, waarmee zoveel mogelijk huizen energiezuinig worden gemaakt. Om alle keuzes en mogelijkheden in beeld te brengen stelt de groep – een onderdeel van energiecoöperatie Duurzaam Akkrum-Nes - een zogeheten wijkuitvoeringsplan op.

De keus voor het landelijk opererend TAUW is vanwege de ervaring van het ingenieursbureau met het opstellen van soortgelijke plannen in andere gemeenten. ,,Ook daar is dat in nauw overleg met de inwoners gegaan. Wij kunnen gebruik maken van de ervaring, die daar al is opgedaan’’, vertelt Roland van der Starre van de werkgroep.

Als eerste stap wordt een plan van aanpak voor het komende jaar gemaakt. TAUW maakt een overzicht van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook komt er een voorstel voor de drie best passende opties voor de goed geïsoleerde woningen in Nes (H) en Akkrum-Oost, die vòòr het jaar 2030 van het gas af zouden moeten. Voor de meer oudere woningen in het dorp kunnen wellicht andere opties nodig zijn.

Voor het maken van de plannen wordt de inwoners gevraagd mee te denken. Een eerste stap daartoe was op de informatieavond van 26 januari 2023, die door de werkgroep werd georganiseerd. Het resultaat van de onderzoeken, analyses en overleggen wordt uiteindelijk in het wijkuitvoeringsplan opgenomen. Daarin wordt dan voor inwoners, gemeente, netbeheerder en ook Wetterskip Fryslân duidelijk wat nodig is om een keuze te maken.

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Heerenveen stelt het plan uiteindelijk vast. De gemeente is opdrachtgever, betaalt TAUW en zet ook ambtelijke capaciteit in.

Foto: Kees Hendriks

Nog geen reacties.

(advertentie)