Akkrum.net

De gemeente ontdekte dat bewoners van de UT-wei 1,5 tot 2 meter gemeentegrond bij hun tuin hebben gevoegd. Ze krijgen daarover een brief.

De herinrichting van de Ulbe Twijnstrawei en Mounedyk in Akkrum krijgt de komende maanden vorm. De gemeente Heerenveen werkt de plannen uit. Beide wegen worden als woonstraat met meer groen ingericht. De snelheid wordt beperkt. Na het vernieuwen van stroomkabels en waterleidingen begint de feitelijke herinrichting. Dat is na de bouwvakvakantie.

In de plannen houdt de gemeente rekening met de wensen, die uit een enquête in 2017 naar voren kwamen. Ook de suggesties in de nieuwsbrief van 2021 worden meegenomen. Een van de onderdelen van het nieuwe plan is dat de route voor doorgaand verkeer op de rondweg wordt versterkt. Het doorrijden naar de Feansterdyk wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Verkeer mag in beide straten straks niet sneller dan dertig kilometer per uur.

Kabels in voortuin
Waterbedrijf Vitens en netwerkbeheerder Liander vervangen vanaf 4 april 2022 in twaalf weken tijd de bestaande kabels en leidingen. Een deel ervan ligt in de voortuinen van de huurwoningen van corporatie Elkien aan de Mounedyk. Met de bewoners wordt nog contact opgenomen over de werkzaamheden. Vanwege de krappe ruimte komen de nieuwe kabels weer op dezelfde plek te liggen.

Nieuw riool
Om wateroverlast tegen te gaan wordt een extra regenwaterriool in de Mounedyk en Ulbe Twijstrawei gelegd. Voor zover nodig worden ook alle huisaansluitingen tot de erfgrens vernieuwd. Het werk, dat ongeveer veertien weken duurt, begint als Vitens en Liander klaar zijn, ongeveer vanaf half juni. Het afgebrokkelde asfalt in de Mounedyk wordt door klinkers vervangen.

Landjepik
Na metingen is de gemeente tot de ontdekking gekomen dat de bewoners van de Ulbe Twijnstrawei gemeentegrond in gebruik hebben. Ze hebben een strook van 1,5 tot twee meter bij hun eigen tuin getrokken. De gemeente wil tussen de particuliere tuinen en de straat een logische, doorgaande grens trekken. De bewoners krijgen daar nog een brief over.

Inloopavond
Tijdens een inloopavond in april 2022 informeert de gemeente belangstellenden over de plannen. Daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Buurtbewoonster Sjoukje de Jong praat met Ruud Idsardi van netwerkbeheerder Liander over de herinrichting van de Mounewei in Akkrum. De stroomkabel en waterleiding liggen in haar voortuin en die van de buren. Ze worden straks vernieuwd.Buurtbewoonster Sjoukje de Jong praat met Ruud Idsardi van netwerkbeheerder Liander over de herinrichting van de Mounewei in Akkrum./ De stroomkabel en waterleiding liggen in haar voortuin en die van de buren. Ze worden straks vernieuwd.

Het verkeer vanaf de rondweg in Akkrum wordt straks ontmoedigd om rechtdoor naar de Feansterdyk te rijden. Weggebruikers moeten rechtsaf slaan en zoveel mogelijk - via De Loads - de rondweg vervolgen.Het verkeer vanaf de rondweg in Akkrum wordt straks ontmoedigd om rechtdoor naar de Feansterdyk te rijden. Weggebruikers moeten rechtsaf slaan en zoveel mogelijk - via De Loads - de rondweg vervolgen.

 

Nog geen reacties.

(advertentie)