Akkrum.net

De mini-beurs Energie en Inkomen van Doarpskeamer Akkrum is in meerdere opzichten geslaagd. Drie bezoekers hebben zaterdag 11 februari 2023 concreet ondersteuning gekregen. Het concept van de mini-beurs krijgt in Heerenveen een vervolg onder dezelfde naam.

De aanwezige organisaties maakten van de beurs tegelijkertijd een netwerkbijeenkomst, waar ze onderling niet alleen met elkaar kennis maakten, maar ook overleg hadden over het onderwerp waar het op de mini-beurs om draaide: hoe en waar kunnen bezoekers informatie over energie en inkomen.

Met de ondertitel “Help, ik verzuip” willen de organisatoren aangeven dat veel huishoudens als gevolg van de hoge energiekosten en inflatie in de knel komen. Inwoners van Akkrum en Nes weten de instanties, die op de beurs aanwezig waren, in de regel wel te vinden, vertelt Immy van der Veen van de Protestantse Gemeente Akkrum. ,,Wy hawwe it hjir wol aardich goed op ‘e rit. De minsken kloppe oan is it echt nedich is.’’

“Sels oankloppe”
,,Minsken tippe ús ek of se kloppe sels oan’’, is de ervaring van Immy van der Veen, die met haar collega-diakenen het werk het liefst in stilte doet. Bij de diaconie komen mensen, die soms even extra ondersteuning nodig hebben in de vorm van een tas met levensmiddelen of een bijdrage aan een reperatie van het enige vervoermiddel in het gezin. Gastgezinnen met Oekrainers mogen ook een beroep op de diaconie doen, dat gebeurt ook.

Hulp op financiëel vlak kan door verschillende instanties en organisaties worden gegeven. Op de mini-beurs in Akkrum stonden onder andere Douwe Beimin van het Platform Armoede en Schulden Fryslân uit Aldeboarn. Hij was onlangs op een soortgelijke beurs in de wijk Heechterp in Leeuwarden, waar zo’n vijftig mensen langs kwamen..

Problemen inzichtelijk maken
Sietze Eelsingh van Van Campen & Dijkstra RegioBank uit Grou wijst met name op de sociale functie van zijn bank. ,,Minsken wolle graach in eigen oansprekpunt, dat se by de measte lannelike banken net mear fine kinne. Wy binne gjin budgetcoach, mar besykje wol rêst in de finansjele húshâlding te bringen.’’

Isolatieproject
Op meer fronten wordt in Akkrum en Nes hulp geboden. Zo’n twintig gezinnen halen elke twee weken op vrijdagmiddag boodschappen bij de Voedselbank. De Meitinker zit op vaste tijden in de Doarpskeamer. Op energiegebied steken Duurzaam Akkrum-Nes en Plaatselijk Belang Akkrum-Nes eendrachtig een helpende hand toe.Een werkgroep is bezig met een isolatieproject, waarin bewoners met kleine maatregelen energie kunnen besparen. Zo’n 250 eigenaren van koopwoningen kunnen met het project worden geholpen. Woningcorporatie Elkien biedt eenzelfde pakket aan 150 huurders in Akkrum en Nes aan. De ervaring leert dat ongeveer een derde van het aanbod gebruik maakt.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)