Akkrum.net

Een mini-beurs waar bezoekers informatie over energie en inkomen kunnen halen. Het evenement is op touw gezet omdat voor veel huishoudens de energiekosten de pan uitrijzen. ,,We willen mensen helpen die daardoor financieel moeilijk rond kunnen komen’’, aldus de initiatiefnemers van Doarpskeamer Akkrum.

Een groot aantal organisaties is op zaterdag 11 februari 2023 in Doarpskeamer Akkrum aanwezig om mensen te helpen. Voor energievragen zijn Duurzaam Akkrum/Nes en ook woningcorporatie Elkien aanwezig. Mensen die hulp bij hun financiën willen, kunnen terecht bij medewerkers van Platform Armoede en Schulden Fryslân uit Aldeboarn, de Meitinker van de gemeente Heerenveen en Steunpunt De Barones.

Stichting Leergeld is ook van de partij. De organisatie helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. De Voedselbank geeft informatie over de mogelijkheid om voedselpakketten te ontvangen. Ook aanwezig zijn Humanitas, Van Campen & Dijkstra RegioBank, de Protestantse Gemeente Akkrum, vrijwilligersstichting Present Heerenveen en weggeefwinkel Foar Elkoar Sjop uit Heerenveen.

De mini-beurs Energie en Inkomen heeft als ondertitel “Help, ik verzuip’’, waarmee de organisatoren willen aangeven dat veel huishoudens als gevolg van de hoge energiekosten en inflatie in de knel komen.

De organisaties op de beurs zijn op de hoogte van alle mogelijke regelingen, adviezen, tips of ondersteuning. Het betreft directe hulpvormen of maatregelen voor nu of in de toekomst. De vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties proberen zo goed mogelijk te helpen, advies geven wat bezoekers kunnen doen of waar ze terecht kunnen.

  • Mini-beurs Energie en Inkomen – `Help, ik verzuip”
  • Zaterdag 11 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Doarpskeamer Akkrum-Nes, Lange Miente 5 Akkrum.

Illustratie: Doarpskeamer Akkrum

Er is één reactie:

(advertentie)