Akkrum.net

Zo’n beetje een week is Cor Miedema van melkveehouderij Jongbloed Agro in Akkrum bezig om de eerste snee binnen te halen. In totaal wordt van 240 hectare land gras gehaald en als wintervoer voor de koeien opgeslagen. Zo’n honderd hectare ligt niet rond de boerderij aan de Polsleatwei, maar elders. Miedema haalt alle gras met een ladewagen op, een klein deel draait loonwerker Jan Peenstra van Nes (H) in pakken.

Behalve van het land rond zijn boerderij haalt melkveehouder Aen-Age Jongbloed het gras voor de koeien van nog eens vier locaties. Zo’n veertig hectare ligt rond de boerderij van oud-melkveehouder Tette Hofstra bij Akkrum, waar een deel van wordt gepacht. Even verderop ligt eenzelfde oppervlakte rond de inmiddels ook gestopte melkveehouderij van Goos Keulen bij Jirnsum, zoon van de befaamde schaatsenrijdster Atje Keulen-Deelstra. Het verst weg lgt een perceel van 25 hectare bij de Werpsterhoek, dat Jongbloed Agro van de gemeente Leeuwarden in gebruik heeft.

Ganzenschade
Grote groepen ganzen hebben vooral in de percelen achter de boerderij – tegen het Heerenveens Kanaal aan – voor tienduizenden euro’s schade aangericht. Vooraan bij de UT-wei stond het gras 28 centimeter hoog. Als gevolg van de vraatschade reikte het gras achterin niet meer dan twaalf centimeter. ,,Efteryn wie alles keal, Wy litte it no noch efkes trochgroeie, salang as it waar it talit. Dêrnei giet dy hoeke der ek ôf’’, aldus Cor Miedema, die deze week het gras van de eerste 35 hectare rond de melkveehouderij ophaalde..

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

240509 Akkrum kuilen AenAgeJongbloed CorMiedema 2 1000

 

240509 Akkrum kuilen AenAgeJongbloed CorMiedema 4 1000

240509 Akkrum kuilen AenAgeJongbloed CorMiedema 5 1000

Nog geen reacties.

(advertentie)