Akkrum.net

Het natuurbeheer op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Akkrum wordt aangepast. Een van de opties is om minder vaak te maaien. Daarmee wil Wetterskip Fryslân het aantal planten- en diersoorten op het terrein vergroten. Het is een van de maatregelen, die een speciale, nog te benoeme aanjager moet invoeren.

Aan de achterkant van het rwzi-terrein in Akkrum zijn recent al maatregelen getroffen. De walbeschoeiing, die eerder een harde scheidslijn vormde tussen het terrein en de Polsleat, is vervangen door een ‘zachte’ natuurvriendelijke oever. ,,Daar krijgen riet en andere planten de ruimte en dat moet gunstig uit te pakken voor bijvoorbeeld vissen en vogels.’’

Plannen
Voor de rioolzuiveringsinstallatie in Akkrum liggen nog geen concrete plannen klaar. Kortgeleden zijn de locaties in Dokkum en Grou onderzocht om te bezien wat daar te bereiken is als het om biodiversiteit gaat. De terreinen in die beide plaatsen zijn beduidend groter dan dat in Akkrum.

De rwzi in Akkrum stamt uit 1976 en bedient naast Akkrum/Nes ook de dorpen Aldeboarn, Terkaple en Terherne. Het terrein is ruim 1 hectare groot en behoorlijk gevuld: naast de zuivering zelf zijn er ook nog eens 1.296 zonnepanelen op de plek, die eerder als droogbed voor zuiveringsslib werd gebruikt.

Inheemse bomen
De inventarisatie van de mogelijkheden op alle 27 rwzi’s van Wetterskip Fryslân zal straks een van de taken zijn van de nieuw aan te stellen aanjager. Op elk van die terreinen is winst te behalen, aldus het waterschap. Met de beheerders bekijkt Wetterskip Fryslân in hoeverre minder maaibeurten, het planten van inheemse bomen en struiken en het inzaaien van passende kruidenmengsels bijdragen aan meer biodiversiteit.

Zaadmengsels en insecten
Het waterschap zet specifieke zaadmengsels in die passen bij de streek en grondsoort. Zulke kruiden trekken insecten aan. Ook kunnen ze met hun wortelstelsel bijdragen aan de stevigheid van dijken.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan/luchtfoto: Wetterskip Fryslân

De rioolwaterzuivering in Akkrum in 2008: op het veld voor de slibopslag liggen nu zonnepanelen. De walbeschoeiing langs de Polsleat is vervangen door een natuurvriendelijke oever.080101 Akkrum luchtfoto rwzi c WetterskipFrysland

Nog geen reacties.

(advertentie)