Akkrum.net

De groei van het aantal pleziervaarders in en rond Akkrum-Nes sinds het uitbreken van de coronapandemie zet door. Het aantal doorvaarten van de vijf bruggen in het dubbeldorp is sinds de uitbraak in 2020 tot nu toe met ongeveer 14 procent gestegen. De brugwachters van de twee drukste bruggen turfden in 2019 gezamenlijk nog 53.522 boten, in 2021 waren dat er 62.291. Dit jaar daalde dat cijfer licht naar 61.250.

De drukte bij de Weidlânsbrêge aan de oostkant is van oudsher minder groot dan die bij de toegangspoort naar de Friese meren, de Meinesleatbrêge. Aan de Meinesleat bevinden zich de havens van Akkrum en ook recreactiepark Tusken de Marren. Vanaf de Meinesleatbrêge kunnen pleziervaarders over het riviertje Kromme Knilles richting Prinses Margrietkanaal. Of ze varen door het dorp richting Aldeboarn of gaan via de Wide Ie verder het oosten van de provincie in.

De groei van het aantal passages van de twee belangrijkste bruggen verhoudt zich in de beide coronajaren redelijk tot elkaar. Het aantal boten dat de Weidlânsbrêge passeerde, daalde dit jaar sterk ten opzichte van de Meinesleatbrêge. De brugwachter van laatstgenoemde brug noteerde dit jaar zelfs nog meer doorvaarten dan in 2021.

Drukte in Aldeboarn
Het aantal pleziervaarders dat naar Aldeboarn voer - en vervolgens richting Turfroute of andere bestemmingen -, nam tijdens de coronaperiode ook toe. Het aantal boten dat in Aldeboarn kwam, bedroeg in 2019 nog 2.634. De jaren daarop stegen die aantallen naar 3.297 in het eerste coronajaar en 3.134 in 2021. Dit jaar hoefde de brugwachter de drie draaibruggen in het dorp nog maar voor 2.652 boten te openen.

Koffiedik kijken
Het is koffiedik kijken of de coronajaren 2020 en 2021 blijvende invloed op de watersport hebben. ,,Covid-19 zette in 2020 het internationaal toerisme inclusief de watersport en waterrecreatie op zijn kop’’, aldus onderzoekers. Vooral in het eerste coronajaar werden veel tweedehands boten verkocht. De belangstelling voor de provincie Friesland was enorm: het aantal zoekvragen naar activiteiten in de provincie steeg met meer dan 300 procent. Nederlanders bleven in eigen land en watersport profiteert daarvan.

Illustratie: JHdH/Bron: Gemeente Heerenveen/Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

2015: In de tijd dat nog bruggeld voor een doorvaart werd gevraagd. Brugwachter Gerrit van Marrum van de Weidlânsbrug in Akkrum gooit zijn klompje uit om twee euro aan bruggeld te vangen.Brugwachter Gerrit van Marrum van de Weidlânsbrug in Akkrum gooit zijn klompje uit om twee euro aan bruggeld te vangen. De opvarenden van het de motorboot Mazeltov maken op een van de eerste mooie voorjaarsdagen een vaartochtje over de Friese wateren.

Nog geen reacties.

(advertentie)