Akkrum.net

Jan Anton Koers, bij vele bewoners en toeristen in Akkrum-Nes bekend als de havenmeester met snor, is afgelopen zondag onverwacht overleden. Hij was een markant lid van de Akkrumer en Nesser gemeenschap en in het bijzonder van watersportvereniging AWS Eendracht. Hij had een tomeloze gedrevenheid en verbeeldingskracht.

Met zijn inzet heeft Jan Anton Koers de zoektocht naar een eigen plek, een clubhuis voor AWS Eendracht, zodanig gevoed dat deze nu nog steeds springlevend is. Als bestuurslid van AWS Eendracht heeft hij met visie en doorzettingsvermogen het initiatief genomen voor de overname van het innen van de gemeentelijke ligplaatsgelden door onze vrijwillige havenmeesters. Ondanks de bedenkingen van de gemeente, kreeg hij hier de handen voor op elkaar. Hij was daarmee zelf lang ook havenmeester. Hij heeft hiermee tot op de dag van vandaag de vereniging een grote dienst bewezen. Jan Anton was met recht trots op dit resultaat.

Naast zijn activiteiten voor AWS Eendracht, was hij bestuurslid van diverse verenigingen en organisaties. Zo heeft hij zich jaren ingezet in diverse (bestuurs)functies in de wereld van de kynologie, was hij gepassioneerd Vrijmetselaar en actief lid van de VVD.

Het deed hem dan ook verdriet dat hij de afgelopen jaren vanwege zijn gezondheid afstand moest nemen van diverse taken. Desondanks bleef hij tot het laatst toe maatschappelijk geïnteresseerd en betrokken. Jan Anton is 76 jaar geworden.

Op donderdag 30 mei aanstaande is er van 19:00 uur tot 20:00 uur gelegenheid tot condoleren in crematorium Haskerpoort in Oudehaske. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 31 mei om 10:30 in hetzelfde crematorium.

  • Correspondentieadres: De Seine 36, 8494 PG Nes
Tekst: Pieter van der Mark, foto: AWS Eendracht

Nog geen reacties.

(advertentie)