Akkrum.net

Met een relatief warmte zaterdag maakte Joke Snoek uit Nes (H) alvast een start met de voorbereidingen van het nieuwe toeristenseizoen. Ze maaide het gras op boerderijcamping Marsicht, die ze samen met haar man Tseard Snoek naast hun pluimveebedrijf met drie stallen en 50.000 Beter Leven-kippen heeft. ,,It wie moai waar, dus dat koe moai efkes.’’

De 25 plekken voor caravans en campers waren met de coronapandemie allemaal bezet. Voor het komende seizoen is het even afwachten, maar ,,der binne wer in soad caravans ferkocht, dus dat sil wol losrinne’’, vertelt Tseard Snoek. De vijftien vaste gasten waren in de coronajaren steevast vergezeld van vakantiegangers en trekkers. ,,It wie in gekkeboel, foaral yn it earste jier. Guon minsken hongen wanhopich oan de telefoan mei de fraach of’t we nog in plakje hiene.’’

Net voor de coronapandemie begon het aantal gasten op Marsicht licht te dalen. Voor dit jaar verwacht de familie Snoek dat de camping wel weer volloopt. Het recreatieterrein ligt aan de Bokkumermar, waar de Nesser Sylroede doorheen loopt, het vaarwater tussen grofweg Drachten en de Friese Meren.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)