Akkrum.net

Zorgcentrum Leppehiem in Akkrum wil het eigen zwembad sluiten. De bijna tweehonderd leszwemmers en andere gebruikers van het kleine bad staan dan op straat. Reden zijn de hoge gasprijzen en - in 2020 en 2021 - een verlies van circa 50.000 euro op de jaarlijkse exploitatie. De huurcontracten zijn per 1 oktober 2022 opgezegd. De huurders kunnen het bad tot 1 april 2023 blijven gebruiken.

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes en ondernemersvereniging VOAN kregen deze boodschap te horen in gesprekken met directeur Paul Mutsaers van Leppehiem. Dorpsbelangvoorzitter Aize Wijnstra heeft zijn grote bezorgdheid over het besluit uitgesproken. ,,Leppehiem hat ús witte litten dat it swimbad gjin core-business foar in soarchsintrum is. It is te djoer yn ûnderhâld en de gasprizen sjitte no ek omheech.’’

Voor de leerlingen van zwemschool De Badmeester betekent sluiting dat ze naar zwembaden in Heerenveen of elders moeten. Een van de voordelen in Akkrum is dat de lessen ook op zaterdag kunnen worden gevolgd. ,,Foar ûndernimmers mei bern is dat o sa maklik’’, vertelt dorpsbelangvoorzitter Wijnstra. De lessende kinderen kunnen er ook van maandag- tot en met vrijdagmiddag terecht.

Het relatief kleine zwembad in Leppehiem - 9 bij 4 meter - kent uiteenlopende gebruikers. Bewoners en senioren uit Akkrum en omgeving kunnen er dagelijks op gezette tijden terecht. Ymkje Bouma verzorgt op donderdagavond lessen in aquarobics en baby- en peuterzwemmen.

Hulp
Leppehiem heeft de afgelopen weken bij diverse partijen voor hulp aangeklopt. Tevergeefs, vertelt Aize Wijnstra. De gemeente Heerenveen zegt niks te kunnen doen. Ook ondernemersvereniging VOAN ziet geen mogelijkheden om Leppehiem bij de exploitatie te helpen. Tijdens een bijeenkomst met raadsleden van de gemeente Heerenveen dinsdagavond in Kromme Knilles heeft dorpsbelangvoorzitter Wijnstra het onderwerp aangesneden.

Hendrik Jan Nijdam van zwemschool De Badmeester zegt pas op zaterdag 1 oktober 2022 commentaar te kunnen geven als Leppehiem een persbericht over de sluiting naar buiten brengt. Zo heeft hij dat met de verhuurder afgesproken. Directeur Paul Mutsaers van Leppehiem was vanwege een personeelsreisje niet bereikbaar om een toelichting te geven.

Foto's: Facebook - De Badmeester

Nog geen reacties.

(advertentie)