Akkrum.net

Met een meetstok kijkt Bert van der Wagen van aannemer WMR of de buis voor de afvoer van het hemelwater op de goede hoogte ligt. Normaliter gebruikt hij daar zijn gps-meetstok voor, maar die was te kort. De betonnen buis ligt relatief diep en mondt uit op de sloot langs de Feansterdyk. Met de nieuwe hemelwaterafvoer hoopt de gemeente Heerenveen wateroverlast in het gebied te voorkomen.

De kruising van de Feansterdyk/Ulbe Twijnstrawei in Akkrum is vanaf maandag 30 januari 2023 tien dagen gesloten voor alle verkeer. Het wegvak wordt in die periode bestraat met grijze klinkers. Aansluitend wordt gestart met de verdere inrichting aan de Ulbe Twijnstrawei en de Mounedyk. Aan de precieze planning wordt nog gewerkt. De omleidingsroute staat met gele borden aangegeven.

Het werk aan de Mounedyk en Ulbe Twijnstrawei in Akkrum verloopt voorspoedig. Tot die constatering komt een woordvoerder van de gemeente Heerenveen. ,,Helaas wordt dat door sommige bewoners anders ervaren’’, zo constateert hij, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kan het wegtracé eind maart na het herstraten weer in gebruik worden genomen.

Tegelijk met de aanleg van een extra regenwaterafvoer heeft aannemer WMR ook het een groot deel van het bestaande riool vervangen. ,,De verdiepte afvoer is een behoorlijke verbetering, ook op het oog met de plannen voor het centrum.’’

De rijweg van de Ulbe Twijnstrawei en Mounedyk wordt voorzien van klinkers in tilrood. De parkeervakken worden in zwarte klinkers gestraat. De route voor doorgaand verkeer via de Ulbe Twijnstrawei wordt met een T-splitsing minder aantrekkelijk gemaakt. Met die maatregel wordt het doorgaande verkeer vanaf de randweg gestimuleerd om zoveel mogelijk via De Loads te rijden.

De Mounedyk wordt in de nieuwe situatie een éénrichtingsweg vanaf het parkeerterrein van de Poiesz richting Ulbe Twijnstrawei. Op die manier wil de gemeente het parkeren beter reguleren. Ook ontstaat meer ruimte voor groen langs het water. Langs de Mounedyk komen tien parkeervakken en langs de Ulbe Twijnstrawei nog eens zeven parkeerplekken.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)