Akkrum.net

Knalgele boeien bewaken rust voor vogels op de meren
Knalgele boeien bewaken rust voor vogels op de meren

Knalgele boeien op de Friese meren ten westen van Akkrum markeren per 1 oktober weer de rustgebieden voor vogels. Ze liggen onder andere op de Terkaplester Poullen, het Haklânshop bij het Akkrumerrak, de Kâlde Mage, de Sâltpoel en langs de Snitser Mar (Sneekermeer). Het is voor het tiende jaar dat de provincie de maatregel treft. De gele boeien met blauw opschrift werden in oktober 2013 voor het eerst gebruikt.  In de gemarkeerde zones overwinteren kwetsbare watervogels. Ze rusten uit en bouwen reserves op voor ze in het voorjaar weer doorvliegen.

De boeien blijven tot 1 april 2024 liggen.

Vorig jaar evalueerde de provincie Fryslân de gang van zaken rond de vogelrustgebieden. In de eerste twee jaar na de start in oktober 2013 is dat ook al gebeurd.

Pleziervaarders kunnen op vrijwillige basis omvaren, maar mogen in geval van nood wel het gemarkeerde gebied doorkruisen. Samen met natuurorganisaties en de recreatiesector heeft de provincie Fryslân de erecode rondom de vogelrustgebieden in het leven geroepen. Daarmee willen ze de Friese meren als natuurgebied met internationale waarde promoten. Reden is de aanwezigheid van verschillende vogelsoorten, zoals de slobeend, het nonnetje en de wintertaling. Behalve voor de Snitser Mar gelden de regels ook voor de Wite Brekken en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken en de Fluezen (Fluessen). De rustgebieden liggen langs de ondiepe randen van de meren en niet in vaargeulen. Mascotte van de actie is Slobber de Eend, die op allerlei evenementen aandacht voor het initiatief vraagt.

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)